– Vi er takknemlig og ser denne kvalitetsprisen som et uttrykk for at vi gjør noe riktig og viktig med arbeidet for å øke kvaliteten på tykktarmskirurgien i nord, sier Trond Dehli på vegne av kollegiet i Helse Nord. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN

Tildelt kvalitetspris for samarbeid om tykktarms-kirurgi i nord

Skrevet av Roger Marthinsen
23.02.2021 06:00

Kvalitetspris til UNN for arbeid som involverer alle sykehusene i Helse Nord.

Legeforeningens kvalitetspris til spesialisthelsetjenesten for 2020 er tildelt UNN, for et nettverksarbeid innenfor tykktarmskirurgi i nord. 

Den Norske Legeforening deler årlig ut to priser for å stimulere til kvalitetsarbeid i henholdsvis primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. For 2020 ble et prosjekt med utspring i en metode for å forbedre tykktarmskirurgien ved alle sykehus i nord, belønnet med prisen på 50.000 kroner, for å ha startet et arbeid med kvalitetsheving i helsetjenesten.

–  Vi setter veldig stor pris på å få slik oppmerksomhet. Prisen er først og fremst en stor inspirasjon til å fortsette arbeidet. Vi synes prisen er en støtte for at vi gjør noe riktig og viktig med dette arbeidet, sier overlege ved UNN, Trond Dehli. 

Kvalitetsarbeidet er initiert av fagmiljøet innenfor tykktarmskirurgi ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), men involverer alle sykehusene i Helse Nord. Overlege ved gastrokirurgisk avdeling i UNN, Trond Dehli, jobber sammen med kolleger ved Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset i et nettverk der målet er å øke kvaliteten på den kirurgiske behandlingen som utføres i nord.

–  Kirurgien i nord er i stor grad desentralisert, med mange små sykehus langt fra hverandre. Helse Nord har et ønske om å bidra til spredning av kunnskap, bidra til forbedring og støtte til lokalsykehusene i den jobben de gjør. Det ble derfor opprettet et prosjekt der nesten alle kirurger som behandler tykktarmskreft i Helse Nord har deltatt, sier Trond Dehli i en artikkel publisert på UNNs nettside.

Arbeidet i nettverket har bestått i at kirurgene fra de ulike sykehusene har besøkt sine kolleger ved de andre sykehusene som utfører tykktarmskirurgi. De har både hatt besøk inne på operasjonsstua ved utføring av tykktarmskirurgi, og faglige diskusjoner. Besøkene ved hvert sykehus har bidratt til å styrke fokus på en svært viktig del av kirurgien ved sykehusene i nord.

– Med dette som basis utarbeidet kirurgene sammen tiltak til forbedring. Dette bestod blant annet av en prosedyrebeskrivelse av kirurgisk behandling i tråd med nasjonale retningslinjer, økt fokus på radiologisk utredning med kartlegging av karanatomi preoperativt, og tatovering av tykktarmsvulst ved første koloskopi. I tillegg har de sett på våre egne korttids-resultater etter kirurgisk behandling ved alle deltagende sykehus, sier Dehli, som nå jobber sammen med kolleger for ferdiggjøre studien som beskriver prosjektet og beskriver resultatene.

I tillegg er man kommet i gang med en nettverksgruppe etter samme modell, som skal fokusere på brokk-kirurgi.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.