Marius Helgå oppfordrer folk i Straumen, Utskarpen og Sjona til å vurdere et kommune-bytte, om inntektene fra oppdrett i deres egen skjærgård blir brukt til trivselstiltak i Mo sentrum.

"Time to say goodbye?"

Skrevet av Marius Helgå
11.09.2018 07:00 - OPPDATERT 11.09.2018 15:04

Som mange vet var Sjona før 1964 en del av Nesna kommune, mens Utskarpen og Straumen tilhørte Sør-Rana. Den forrige store kommunesammenslåingsreformen medførte at Nord-Rana og Mo ble slått sammen, og i tillegg fikk tilført disse områdene. Rana kommune var født.

I Nordsjona, som er den bygda i de ytre delene av Rana jeg kjenner best, ble dette svært godt mottatt først. Man håpet at dette ville føre til at man endelig fikk vei både innad i bygda, og ikke minst fra bygda og til omverdenen.

Det viste seg raskt at dette ville bli en mer langdryg affære enn ventet. Først etter flere skolestreiker utover sekstitallet ble veien innad i bygda realisert, mens veiforbindelse til bygda først ble fullført i første halvdel av åttiåra som første skritt på veien i veiforbindelse til Lurøy innland. Etter at veien kom har bygda vært svært attraktiv som rekreasjonsområde, med flere hyttefelt og en fin småbåthavn. Sistnevnte for øvrig i stor grad finansiert gjennom isfondet som ble opprettet etter at Fagervollan-utbygginga medførte økt tilgang av ferskvann til fjorden, fordi vann som tidligere rant ut i Ranfjorden ved Utskarpen nå kom ut i Sjonbotn.

Alt har sin pris, og for Nordsjona har prisen, som mange andre småsteder som har fått veiforbindelse, vært at man har mistet det lille som fantes av servicetilbud. Skole og nærbutikk ble i rask rekkefølge nedlagt etter at tunnelen ble åpnet, men de ungene som har vokst opp i bygda de siste 35 årene har fått skolegang i Utskarpen, i akseptabel skoleskyssavstand fra hjemmet. For noen år siden kom så det som nok er den største nyetableringen i bygda siden min oldefar startet hermetikkfabrikk for over hundre år siden: Det ble etablert et oppdrettsanlegg i fjorden, og selskapet som eier dette valgte å operere det ut fra Nordsjona havn.

Som sagt har alt sin pris, og oppdrettsaktivitet er en miljøbelastning, slik man ser flere og flere presseoppslag om. Lusegift, fôr-svinn og antibiotika er bare noen av forurensningskildene som er forbundet med virksomheten, og også rømming av fisk fra anlegget medfører press på naturen.

De siste årene har vi gjentatte ganger sett forslag om kutt i Utskarpen. Enten er det skola som skal rammes, eller så er det veivedlikehold eller andre kommunale ansvarsområder som skal brukes til å saldere en skrapet kommuneøkonomi. Når så skola ble rehabilitert for noen år siden håpet jeg at angrepene mot den vestlige delen av kommunen kanskje endelig var en saga blott.

Så feil kan man ta: Når jeg nå ser flere ta til orde for at pengene Rana kommune får som en slags erstatning for havbrukets naturinngrep i Sjona skal brukes til tiltak i de sentrumsnære områdene, da begynner jeg virkelig å lure på om tiden er kommet for å skille lag igjen. Er det rett og slett «time to say goodbye»?

I dag er Utskarpen en utkant i Rana, med litt over 3 prosent av kommunens befolkning. Dersom de seks grunnkretsene som utgjør Utskarpen hadde blitt overført til Nesna kommune ville man fortsatt vært en utkant, men man ville nå vært nærmere en tredjedel av den nye kommunens befolkning. Den nye kommunen ville også fått med seg et utbygd vassdrag, noe som absolutt ville medført styrking av en presset kommuneøkonomi. På sikt vil kanskje en slik kommune også være mer attraktiv for Lurøy å knytte seg nærmere til, enn hva Rana eller dagens Nesna har vært?

For resten av Rana vil det på den andre siden kanskje etter å ha blitt kvitt den hemskoen det tidvis virker som man ser på de kystnære delene av kommunen som,  kunne være mer spiselig å ta opp i seg hele eller deler av Hemnes kommune?

Jeg vil oppfordre Ranas kommunestyre til å tenke seg svært nøye om før man disponerer inntektene fra havbruk i Sjona til tiltak i sentrum, og også oppfordre befolkninga i Straumen, Utskarpen og Sjona om å tenke nøye over om det ikke kanskje kan være en idé å se på hvilken kommune man på sikt er best tjent med å være en del av.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.