– "Tjenester nært folk" og "sunt bondevett" er ikke løsninger, det er slagord uten substans

Skrevet av Anita Sollie, Ordførerkandidat Rana Høyre, 3. kandidat Nordland Høyre
04.07.2019 11:00 - OPPDATERT 04.07.2019 14:08

Baklengs inn i framtiden?

I et innlegg 28. juni skriver Iren Beathe Teigen fra Senterpartiet i Lurøy om erfaringene fra sine fire første år i lokalpolitikken.

Hun ramser opp en serie «sentraliserende reformer som skyller inn over oss». Jeg skjønner at det er krevende å stå i reformer, men realiteten er at Norge er endret, da må offentlig sektor følge med. De åtte årene SP satt i Regjering fra 2005 til 2013 skjedde det lite som tok dette inn over seg. Konsekvensen ser vi nå. Dagens Regjering er nødt til å gjennomføre reformer om man skal kunne opprettholde likt tjenestetilbud over hele landet. Kommunesammenslåing, inntektssystem, ambulanser, levering av post, lokalisering av sykehus, nedleggelse av kobbernettet, nytt samferdselskart og ny tannlegestruktur mm.

Flere av påstandene hun fremmer er også symptomatiske for hvordan SP forer misnøyen med endringer. Jeg skal gå gjennom påstandene en etter en.

· Inntektsveksten blir svakere i en del kommuner. I hovedsak fordi det blir færre folk i de samme kommunene og innbyggertilskuddet følger innbyggerne (det ligger i navnet). Samtidig utjevnes inntektene mellom kommuner som har større og mindre skatteinntekter. Og slik skal det fortsatt være.

· Ambulanser er jeg litt usikker på hva hun legger i. Etter at helseminister Bent Høie (Høyre) ga beskjed om en ny gjennomgang av Helgelandssykehusets ambulanseplan har vi nå fått en beslutning om at ambulansene beholdes både i Lurøy, Nesna og Hattfjelldal. Det er fornuftig og det er jeg glad for.

· Det er mildt lite etterrettelig å beskylde regjeringen for sykehusprosessen på Helgeland. Sentralisering av sykehus i vår region er ikke minst drevet fram lokalt, og spesielt av aktører lenger sør på Helgeland som stiller krav om «ett sykehus sør for Korgfjellet».

· Nedleggelse av kobbernettet. Kobbernettet er utdatert teknologi og erstattes av langt bedre fibernett og 4/5G. Jeg merker meg at SP synes kobber er bedre enn fiber. Regjeringen har satset milliarder på å bygge ut fiber i hele landet. De stedene der Telenor ikke kan levere alternativ nettkobling kan de heller ikke legge ned kobbernettet. Det har digitaliseringsministeren fastslått overfor selskapet.

· Samferdselskart og tannlegestruktur må hun nesten spørre Arbeiderpartiet i Nordland fylkeskommune om. Høyre har hatt alternative løsninger på flere av disse problemene, ofte med stilltiende støtte fra SP. Dessverre har ikke flertallet i fylket vært mulig å rikke. Og jeg tror vi er enige om at samferdsel er viktig. Samferdselsbudsjettet er økt med 75 % i reelle kroner siden Senterpartiet hadde samferdselsministeren. Og Nord-Norge har fått en økt andel av bevilgningene til samferdsel, det vil si mange milliarder mer både i riksveginvesteringer og øremerkede midler til fylkesveier.

Så til det første hun tar opp: Kommunereform. Her er hennes største bidrag de seneste fire årene å underminere fremtidens tjenestetilbud i Lurøy. Også her følger hun et kjent mønster fra SP – argumenter mot alle endringer. Dersom målet er å sikre gode velferdskommuner som kan produsere tjenester nært folk må vi ta politiske grep nå. Eller så vil konsekvensen være en storstilt sentralisering om noen år.

[annonse]
Senterpartiets budskap er et eneste stort paradoks. På den ene siden bøttes det på med svartmaling av Norge, Nordland og Lurøy. På den andre siden må vi beholde alle strukturer og tjenester akkurat som nå. Det er å gå baklengs inn i framtida av to grunner. For det første går det rimelig bra med landet. Veksten er høy og ledigheten er lav, og svært lav i kommuner som Lurøy. Hovedutfordringen i vår region er at antall yrkesaktive per pensjonist faller dramatisk i årene som kommer. Skal vi møte den utfordringen må både Nordland, Helgeland og Lurøy bli mer attraktive for folk og etableringer. Og da må vi i stedet for å male svart, snakke fram egen kommune og region. I stedet for å konservere gamle strukturer må vi endre oss. Alternativet er å gå baklengs inn i framtida.

Skal vi motvirke endringene som skjer er vi helt avhengige av at lokal og regionalpolitikken spiller på lag og bidrar til å skape arbeidsplasser og bolyst lokalt. Dette er dessverre ikke forenelig med å fråtse i enkel retorikk og billige poenger av at alt var bedre før. Det er faktisk Finnmark som har flest politifolk pr innbygger. Det skulle en ikke tru når SP hamrer løs på politireformen.

Jeg vil utfordre pressen til å utfordre Senterpartiet på hvilke løsninger de har på de problemene samfunnet står overfor.

"Tjenester nært folk" og "sunt bondevett" er ikke løsninger, det er slagord uten annen substans enn at det bygger opp under frykt for fremtiden. Det er det siste vi trenger i Nord-Norge. Vi trenger politikere som spiller på lag og bidrar til å løfte landsdelen.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.