Nordland fylkeskommunes Svein Eggesvik og Helgeland Krafts Torkil Nersund er fornøyde med at partene omsider har kommet til enighet, drøyt fire år etter rasene i Tosbotn.

Trekker motkrav og betaler 19 mill. etter ras

Skrevet av Roger Marthinsen
18.06.2020 12:20

Begge fremmet krav på over 50 mill. mot hverandre. Nå er de enige, uten at noen av partene innrømmer ansvar.

Nordland fylkeskommune, KLP og Helgeland Kraft Vannkraft er kommet til enighet om en utbetaling på totalt 19 millioner kroner til fylkeskommunen etter skredene i Tosbotn våren 2016.

Skredene, som gikk 1. og 2. april 2o16, medførte omfattende skader på fylkesvei 76. Veien, som er eid av Nordland fylkeskommune, ble stengt i flere måneder etter rasene.

Helgeland Kraft Vannkraft AS bygget på samme tid inntakstunnelen til Bjørnstokk kraftverk i området, og skredene medførte omfattende skader på de utførte byggearbeidene, og førte videre til komplikasjoner for selskapets prosjekter i området.

Nordland fylkeskommune fremmet erstatningskrav på ca. 56 millioner kroner mot Helgeland Kraft Vannkraft knyttet til oppbyggingen av fylkesvei 76 etter hendelsen, med henvisning til at kraftverksbyggingen i området var årsaken bak. Helgeland Kraft Vannkraft har fremmet erstatningskrav i størrelsesorden 50-55 millioner mot Nordland fylkeskommune, under henvisning til at det var fylkesveiens dårlige stand som var årsak til skredene.

Partene i saken har nå kommet til enighet om en avtale som innebærer at fylkeskommunen får 19 millioner kroner. Avtalen innebærer at kraftselskapets forsikringsselskap, KLP Skadeforsikring AS, utbetaler 18 millioner kroner til Nordland fylkeskommune. Videre vil egenandelen til Helgeland Kraft Vannkraft på 2 millioner kroner bli betalt direkte til fylkeskommunen. Partene er videre enige om at det av dette beløp trekkes 1 million kroner mot at kraftselskapet trekker sitt motkrav mot fylkeskommunen.

– Partene er begge ansvarlige samfunnsaktører, og har i lang tid diskutert muligheten for å løse tvisten i minnelighet grunnet prosessøkonomiske hensyn, fremgår det av en felles pressemelding.

I avtalen fremgår det ingen innrømmelser av ansvar knyttet til raset, fra noen av partene.

Veien som ble skadet i 2016 er for lengst bygd opp på nytt, men flere veier på Helgeland har stort behov for vedlikehold. Eggesvik er glad for at fylkeskommunen,
Helgeland Kraft Vannkraft og KLP har klart å komme til enighet i spørsmålet om erstatning, uten å måtte involvere andre. Og selv om den aktuelle veien er bygget opp, vil pengene trolig komme andre veier tilgode.

– Det er fylkestinget som avgjør bruken av midlene, men jeg vil jobbe for at mye av pengene kan brukes på asfaltlegging og vedlikehold på fylkesveier på Helgeland. Slik kan det komme både det lokale næringslivet og innbyggerne til gode, ved at forholdene for transport blir bedre, sier nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik.

[annonse]
Helgeland Kraft Vannkraft er også fornøyd med at partene har kommet til enighet.

– Vi er også veldig positive til at mye av pengene kan bli reinvestert på Helgeland, sier Torkil Nersund, daglig leder i Helgeland Kraft Vannkraft AS.  

KLP setter pris på at de gjennom konstruktiv dialog har kommet til enighet med Nordland fylkeskommune i en krevende sak.

– Vi er glade for å ha kommet frem til en løsning uten bruk av domstolene, sier Odd-Arne Hoel, direktør for skadeoppgjør i KLP.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.