Fra venstre ordfører Jan Helge Andersen, rådmann Torild F. Hansen, fylkesråd Linda Helen Haukland og sektorleder tekniske tjenester på Træna, Morten Tøgersen.

– Trenger flere ben å stå på.

– Gir oss mulighet for å få gjort ferdig og «lande» viktige utviklingsprosjekt.

Bevilger én million kroner til Træna, som bistand i arbeidet med å etablere robuste arbeidsplasser. 

– Fylkesrådet ønsker å gi Træna en ekstra bistand i arbeidet med å etablere robuste arbeidsplasser for å styrke kommunens utviklingsevne, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland.

– Selv om kommunen har vært inne i et begrenset omstillingsprogram har ikke den negative utviklingen stoppet. Dette har særlig blitt synlig med de utfordringene de marine næringene har hatt. Det er liten tvil om at Træna trenger flere ben å stå på. Det foreslås derfor at kommunen får ekstra bistand til å arbeide videre med å utvikle robuste arbeidsplasser og bedre sin utviklingsevne gjennom prosjektet «Lokal samfunnsutvikling, sier fylkesråden.

Træna kommune har gjennom mange år arbeidet aktivt med næringsutvikling, og flere nye investeringer er i planlegging og/eller prosess og vil bidra til ytterligere vekst. Satsingen har stor betydning for lokal samfunnsutvikling, men kommunen har stort behov for både kompetanse og midler, for å få sluttført påbegynte tiltak og prosjekter.

– Derfor er denne bevilgningen fra fylkesrådet veldig viktig for oss. Det gir oss mulighet for å få gjort ferdig og «lande» viktige utviklingsprosjekt som hotell- og reiselivssatsingen, samt prosjektet med å legge til rette for landbasert lakseoppdrett på Træna. Begge disse satsingene har potensiale til å gi mange arbeidsplasser på Træna i framtiden, sier Træna-ordfører Jan Helge Andersen.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.