Nordland Sps Svein Møllersen, Berit Hundåla og Trine Fagervik mener det er vitktig å legge til rette for digital valgdeltakelse.

Tror digitale valgurner vil øke valgdeltakelsen

Skrevet av Roger Marthinsen
27.10.2020 18:52

– Digital stemmegivning kan være en god løsning for mange. Hvis vi tenker på utfordringene koronapandemien har skapt ville det vært mange som ikke kunne stemt fysisk hvis det var valg i dag.

Løsningen rundt digital stemmegivning må utredes ytterligere og er ødvendig for å tilpasse seg en digital hverdag i et moderne samfunn, mener Nordland Senterpartis Svein Møllersen, Berit Hundåla og Trine Fagervik. 

– Senterpartiet tror dette er en god løsning for å øke valgdeltakelsen, dersom vi videreutvikler en slik ordning i kombinasjon med dagens allerede godt innarbeidede løsning med fysiske valg. Derfor leverer Senterpartiet forslag om å utrede dette videre, sier fylkesleder Trine Fagervik, med henvisning til i saken "Høring - NOU 2020: 6 - Frie og hemmelige valg – Ny valglov". 

I Opinions evaluering til valgdirektoratet om ordningen i oktober 2019 pekes det på at 3 av 4 ønsker å få valgkortet sendt elektronisk neste gang også.

– Erfaringene for digital stemmegivning ved valgene i 2011 og 2013 har vært positiv, til tross for at det har vært utfordringer med ordningen. Det er grunnlag for å videreføre forsøksordningen, sier fylkestingsrepresentant for Senterpartiet og ordfører i Vefsn kommune Berit Hundåla.

Bodø kommune har også vært en del av prøveprosjektet, og mener digital stemmegivning er viktig for å la innbyggere i risikogruppa stemme ved neste valg.

– Digital stemmegivning kan være en god løsning for mange. Hvis vi tenker på utfordringene koronapandemien har skapt ville det vært mange som ikke kunne stemt fysisk hvis det var valg i dag. Vi har mange innbyggere som er i risikogruppa, og ikke kan møte opp i lokalene i frykt for å bli smittet, sier Svein Møllersen, som er medlem av fylkestingsgruppen til Senterpartiet og folkevalgt i Bodø kommune.

Senterpartiet ser samtidig bekymringen rundt å opprettholde hemmelige valg, og mener det må sees på mulighetene for å innføre gode løsninger som ivaretar dette. 

– Vi håper at fylkestinget blir med på vårt forslag til vedtak, for dette vil gjøre det enklere å avgi stemme for folk i distriktene. Da er det selvsagt viktig at man også finner gode ordninger som ivaretar retten til å gjennomføre hemmelig valg, sier fylkesleder Trine Fagervik. 

---------------

[annonse]
LES OGSÅ:

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.