Høyres Anita Sollie og Venstres Mats Hansen er fornøyd med regjeringens forslag og tror det vil virke positivt for de planlagte studentboligene i Rana.

Tror regjeringens økning kan bety bygging av studentboliger i Rana

Av Kenneth Johan Gabrielsen
16.05.2018 11:17 - OPPDATERT 16.05.2018 14:35

– Hvis alt går på skinner, er det mulig med byggestart i høst, sier Rana Høyres Anita Sollie.

I en pressemelding fra Rana Høyre og Rana Venstre, sier de seg fornøyd med at det i regjeringens budsjettforslag for 2018 er satt av 746,4 millioner kroner til bygging av studentboliger. Det skal gi rom for tilskudd til 2.200 nye studenthybler. Det skal også dekke opp for tidligere forpliktelser, i tillegg til at både kostnadsramme og tilskuddssats økes.

– Nå går det mot bygging av studentboliger i Rana, mener Rana Venstres Mats Hansen og Rana Høyres Anita Sollie.

Siden økningene i tilskudd og kostnadsramme skjer i revidert budsjett, gis de ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at prosjekter som har fått innvilget tilskudd tidligere, som prosjektet i Rana, faller utenfor. Likevel mener Hansen og Sollie at endringen betyr at det har åpnet seg en mulighet for å realisere studentboligene i Rana. Studentinord jobber nå med saken og skal vurdere hva de skal gjøre. En mulig løsning er å si fra seg tidligere tildelt tilskudd og søke på nytt.

– Siden Venstre gikk inn i regjeringen i januar har det vært jobbet med å øke satsene til bygging av nye studentboliger. Jeg tok også opp situasjonen i Rana spesielt med statsråden under landsmøtet til Venstre i april og er utrolig glad for at det nå går mot en løsning. Dette er meget gode nyheter, sier Venstres Mats Hansen.

 Leder i Rana Høyre, Anita Sollie, har jobbet mot flere i Høyre sitt regjeringsapparat i lengre tid og er også veldig glad for regjeringens vedtak. Hun håper på byggestart allerede i år.

– Det er godt å se at vi har gjennomslagskraft mot regjeringen. Jeg og Mats har jobbet mye mot våre folk både i regjeringen og Stortinget og vi har blitt lyttet til. Studentinord jobber nå med en løsning for Rana og hvis alt går på skinner er det mulig med byggestart i høst. Det er optimistisk men ikke umulig, sier Anita Sollie.
– Studentboliger skal sikre studenter et rimelig og forutsigbart boligtilbud. Det er derfor viktig å bygge tilstrekkelig antall studentboliger. Vi vet hvor stort behov det er for studentboliger og jeg er glad for at Venstre i regjering nå leverer på det, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.