Iren Beathe Teigen, Lurøy, Nina Fosslund, Evenes, Tone May Nordstrand, Vestvågøy, Kurt-Are Einmo, Nesna og Peter Talseth, Alstahaug er denne helga delegater på Senterpartiets landsmøte 2023.

"Trygghet for folk favner om så mangt


Trygghet for folk i hele landet

Hver dag står Senterpartiet i regjering på for å skape trygghet for folk og for å få gjennomslag for mange viktige politiske saker som vi har gått til valg på. Gratis ferger, halvering av prisen på FOT-rutene, enklere pendlerrute fra Helgeland til Tromsø, et historisk godt landbruksoppgjør og økte pendlerfradrag er gode og viktige Senterpartisaker som ikke ville blitt gjennomført uten Senterpartiet i regjering. Her har ordførerne våre og hele laget jobbet godt over mange år for å få det til!

Senterpartiets ambisjon med små sosiale og geografiske forskjeller krever sitt. Jeg mener at vi ikke kan bygge flere firefelts motorveier, sykkelveier eller kollektivspor i befolkningstette områder før vi har sikra at der er kjørbare fylkesveier med bredde som gir plass til to trailere der det er behov – og at havveien er sikret. 

Når det innføres nyord som for eksempel «trengselsfaktor» (et nytt kriterie i inntektssystemet) må Senterpartiet jobbe for å snu betydningen av ordet. Det kan ikke bety «trengsel i sentrale strøk». Det må bety trengsel på veien i Leirskardalen eller trengsel på ferga til Træna der bilene ikke kommer seg fram til målet uten å måtte vente i flere omganger – fordi det rett og slett ikke er plass til bilene – hverken på veien eller ferga. 

Det er trangt om plassen på fylkesveiene og fergene i Nordland, Troms og Finnmark – og det er viktig det gjøres tydelige grep for å sikre at viktige eksportprodukter kommer seg fram fra verdiskapingsfylkene. 

Trygghet for folk favner om så mangt. Kommunenorge i Nord har vært hardt presset av forrige regjering, nå ser ting lysere ut og vi gleder oss som politikere til å få lov til å være utviklingpolitikere, i steden for avviklingspolitikere. Folket i distriktene har opplevd utrygghet, ikke trygghet, i flere år. Endelig skal det snu og vi er klare!

Det har vært usikkerhet i distriktsbyene. 

Grendeskoler og linjetilbud i videregående har blitt nedlagt.

De har opplevd utrygghet langs kysten. Kommer båten? Blir ruta nedlagt? Har vi et tilbud som korresponderer? Hvordan blir det med gods, post og medisiner om ruta, kaiet og ekspeditøren blir borte? 

Det er uro i næringslivet. Blir det samlede skattetrykket for høyt?

Det er uro i familiene. Har vi råd til å sende ungen bort for videregående opplæring?

Har vi råd å etablere en ny husholdning med alt det innebærer? 

Hva er det som vil skape ro og framtidstro i kommunenorge? En finansiering av kommunene som hensyntar mer enn befolkningstetthet og KOSTRA-tall. Det er slik vi utvikler Hele Norge. Norge er veldig forskjellig, og KOSTRA klarer ikke fange opp alle de ulike aspektene som må hensyntas. Og sist, men ikke minst: Når vi nå står i en unik situasjon som nå må de ekstraordinære kostnadene til strøm, drivstoff og renter dekkes opp for slik at vi slipper flere kutt i tjenestene. 

Iren Beathe Teigen
Lokallagsleder for Lurøy Senterparti
fylkestingsrepresentant for Senterpartiet