Trond Ørjan Møllersen påpeker at fylkesvei 12 ved Ånes er en trafikal utfordring nesten på høyde med Bustneslia, som kan løses med tunnel. Foto: Roger Marthinsen

"Dette prosjektet passer godt inn i en bypakke for Mo"

Skrevet av Trond Ørjan Møllersen
08.07.2019 11:00

Fylkestinget har vedtatt at fv. 12 Bustneslia skal bygges for framtidas store vogntog. Men det er ikkje bare Bustneslia som har begrensa framkommeligheit. Det gjelder også parsellen over Åneset, imella Engasjyen og Båsmosjyen. Her ser alle at det er bratte bakka, og bergingsoppdrag er ikke så sjelden. Det er derfor god grunn til å sjå på praktiske løsninger. Eg har tatt fram en lengdeprofil av vegstykket og gjort meg nån tanka om ke så kan gjeres. Eg legger Vegvesenets handbøker til grunn.

Lengdeprofilen viser at det er tre strekninger med stigning 7-8 prosent. De er vist med rødt på kartet. Høyden på toppen er ca. 41 m. o. h. og den kan senkes litt. Da kan vi få bort den bratte kneika rett øst for toppen. Men dette hjelper lite, for det er krysset Nordåsveien (Bunnpris) og krysset Ånesveien (Helgeland Plast) som er vanskelige. Begge disse kryssan må løftes med over 2 meter for at hovedvegen skal holde stigning 6 prosent. Da må det bygges nye kryss som krever veldig store inngrep. Min første
konklusjon er derfor at vi må finne ei anna løsning.

(Innlegget fortsetter under kartet)

Slik ser Trond Ørjan Møllersen for seg at trafikkutfordringene på fylkesvei 12 (som nå endrer navn til Fv810) ved Åneset kan løses; med tunnel (lilla linje). De røde merkene er bratte stigninger på dagens trasé.

Da er det å sjå på tunnel, og en trasé er merka med blå stipla linja. Selve tunnelen kan bli 1500 meter lang. Påhugget ved Steinneset er ganske kurant og her er det plass til å bygge et skikkelig kryss – kanskje med fylling i sjø. Påhugget ved Enge har eg tenkt 150 meter vest for krysset Nordåsveien, slik kravet er ved fartsgrense 60 km/t. Vegen bør ha forbikjøringsfelt ved krysset Nordåsveien og det krever ekstra bredde. Det ser ut for å vara små margina for å oppfylle siktkravan, men eg trur det går.

(Innlegget fortsetter under bildet)

Bilberging på fylkesvei 12 ved Ånes er et vanlig syn vinterstid. Foto: Roger Marthinsen

Så må vi huske på at Båsmoen-området har bergarta med mange overraskelsa. Kis-holdig berg er ikke enkelt. På den annen side er det jo grunner til at ikke isen feide med seg Ånes da den gikk forbi for 10.000 år sida. Geoteknikk kan sette høg pris på en tunnel, men det må vi tar når undersøkelsa er gjort.

Dette prosjektet passer godt inn i en bypakke for Mo. Båsmoen ligger jo innafor tettstedet Mo i Rana, og tunnelen vil skjerme et boligområde fra tungtransport og tett trafikk. Det bør vara et viktig mål for en bypakke. Eg har tidligar sagt at det haster å komme i gang med bypakken for nye byggeprosjekt kan blokkere de beste vegtrasean. Denne saka er et eksempel på at vegplanlegginga ikkje har vøre langsiktig nok.

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.