Foto: EL og IT Forbundet/ NTB

Uaktuelt å privatisere vannkraften

Skrevet av Silje-Tamara Rojas
07.10.2019 19:30 - OPPDATERT 08.10.2019 06:01

Sanderud-utvalget, som har vurdert beskatningen av vannkraft, legger til grunn for sine forslag at modellen som sikrer det offentlige eierskapet til ressursene avskaffes.

– Det er fullstendig uaktuelt for EL og IT Forbundet å støtte et hvert forslag som undergraver folkets eierskap til vannkraftressursene. Våre medlemmer er stolte av sine offentlige eiere. Når utvalget legger privatisering inn som premiss, så forteller det oss at utvalgets forslag er dødfødt, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet i en pressemelding publisert av NTB. 

Nærmere bestemt beskriver Sanderud-utvalget forutsetninger som må være på plass for at deres forslag til utforming av grunnrenteskatten ikke skal påvirke investeringsbeslutningene. En av disse forutsetningene er at eierskapsbegrensningene og det lovfestede offentlige eierskapet avvikles. Det kommer blant annet fram på side 110 i utredningen, hvor utvalget har vurdert vannkraftselskapenes tilgang på kapital.

– Utvalget har lagt inn et fullstendig uaktuelt og uønsket premiss. Det lar seg aldri gjennomføre politisk, og betyr bare at Siv Jensen må legge utredningen i en låst skuff, sier Andersen.

Løsningen er å øke i skjermingsfradraget

For EL og IT Forbundet er privatisering like uaktuelt som utvalgets forslag om å ta 3,7 mrd fra kommunene og gi til staten.

– Løsningen er å øke i skjermingsfradraget i vannkraftbeskatningen. Det er målrettet og vil utløse flere investeringer i vannkraftnæringen, og forutsetter på ingen måte et salg av våre felles vannressurser, sier Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.