"Ubehagelige stridigheter er ikke et hinder for næringslivssamarbeid"

Skrevet av Gustav Arne Nyborg
28.09.2020 17:00 - OPPDATERT 28.09.2020 19:30

Samarbeid på Helgeland: «Business never sleeps»

Ivar Hartviksen har i Rana Blad den 23.9 en kronikk, der temaet er litt om hjørnesteinsbedrifter, Jernverket og Nesbruket og Helgeland i endring gjennom 150 år. Et av momentene i Ivar Hartviksens gode historiske gjennomgang, er dagens situasjon og viktigheten av at dagens næringslivsaktører på Helgeland finner sammen og samarbeider. 

Historisk fjernsynsprogram 

En god start på en kommentar til det Hartviksen tar opp om å finne sammen og samarbeide, er å ta et kort tilbakeblikk på et fjernsynsprogram, som jeg for en tid siden så på en av BBCs kanaler. 

Det var et historisk program, som tok opp muslimenes erobring av Tyrkia inkl. Istanbul i 1453. Tyrkia hadde inntil da var et kristent land. Kjøpmennene fra de sentrale katolsk-kristne handelsbyene i Nord-Italia derfor ikke hatt problemer med å få gjennomfart for varer de kjøpte og fraktet inn fra det fjerne Østen. Transportruta hadde Istanbul som en sentral by.

Lynrask italiensk reaksjon

Da det muslimske osmanske riket ble etablert i 1453, ble handelsveien gjennom Tyrkia til fjerne Østen blokkert for italienerne. Da var gode råd dyre i Italia. Men de norditalienske kjøpmennene hev seg fort rundt. Så snart det var praktisk mulig, sendte de en delegasjon til Istanbul for å forhandle med de nye muslimske makthaverne om gjenåpning av handelsveien gjennom Tyrkia og Istanbul. Etter at partene ble enige om størrelsen på tollbetaling og andre betingelser, ble handelsruta straks åpnet igjen for norditalienerne. Så lenge de fikk godt betalt, samarbeidet det nye regimet i Tyrkia med den som måtte banket på deres dør.

BBC-kommentatorens kortfattede og treffende oppsummering av italienernes hurtige og vellykkede aksjon for å få gjenåpnet handelsruta var: «Business never sleeps».

Lokalpolitiske strider på Helgeland

Så til Helgeland. Her har det i flere år vært stridigheter mellom kommuner om sykehus, stor flyplass og andre forhold. Stridigheter som øker temperaturen hos lokalpolitikere og andre innbyggere i de forskjellige stridssonene som har ulikt syn på saken.

[annonse]
At man finner slike strider ubehagelig i en bank og hos en banksjef som dekker hele Helgeland, det er forståelig. Men jeg tror ikke man skal strekke ubehaget for langt. For ubehagelige stridigheter er ikke et hinder for næringslivssamarbeid og for mulighetene næringslivsaktører har til å finne sammen. Og opptre sammen på tvers av de ulike stridssonene på Helgeland. Stridighetene er ikke en nevneverdig fare for næringslivsaktørenes mulighet til å drive forretning. 

Lokalpolitikere og innbyggere i de forskjellige stridssoner kives og krangler med hverandre på tvers av sonegrensene. Likevel finner næringslivsaktører uansett og alltid hverandre over sonegrensene og samarbeider når det gir større forretningsmessig utbytte enn når de opptrer alene.

Like gammelt som menneskeheten

De katolsk-kristne norditalienske kjøpmennene som BBC forteller om, gjorde det som var nødvendig for å opprettholde sine inntekter fra handelen med fjerne Østen. Var det nødvendig for å få det til at de måtte samarbeide med et muslimsk regime, som nettopp har styrtet et kristent regime og derved var Italias og Pavens fiender, så gjorde de det uten å nøle.

De grunnleggende holdningene de norditalienske kjøpmennene viste i samhandlingen mellom næringslivsaktører på 1400-tallet, er omtrent like gammel som menneskeheten. De finner man fortsatt over hele verden, blant andre hos næringslivsaktører på Helgeland. Også her er det slik at «business never sleeps».

----------

LES OGSÅ:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.