Ordfører Geir Waage og Rana kommune kommer til å fortsette arbeidet for å sikre Rana og Nord-Helgeland et best mulig sykehustilbud. Foto: Roger Marthinsen

– Uholdbar arbeidsgiverpolitikk fra sykehuseieren

Skrevet av Roger Marthinsen, Ann Kristin Kjærnli
18.12.2019 18:43 - OPPDATERT 19.12.2019 06:00

– Innbyggerne på Nord-Helgeland vil ikke akseptere at sykehustilbudet i Nord-Norges tredje største by skal reduseres, sier Rana-ordfører Geir Waage i en uttalelse som hele kommunestyret stiller seg bak.

Helse Nords vedtak om at et hovedsykehus på Helgeland skal ligge i Sandnessjøen eller omegn, er ikke godt mottatt av Rana kommune. Det det reageres kraftigst på er at Helse Nord har vedtatt at administrasjonen ved Helgelandssykehuset HF skal legges ned i rana og flyttes til Sandnessjøen.

– Dette er ikke konsekvensutredet. Man kan ikke, som arbeidsgiver, vedta en slik endring uten at det utredes, sier kommunaldirektør for tekniske tjenester, Jan Erik Furunes, som mener at det således hefter en formalfeil ved styrets vedtak. 

Ordfører Geir Waage var rett etter at vedtaket var fattet i ettermiddag, ute og sa at man ikke vil akseptere dette. 

– På vegne av alle på Nord-Helgeland har jeg en tydelig beskjed til helseministeren: Vi aksepterer ikke en nedbygging av sykehuset i Rana. Det ville man ikke akseptert i Bodø eller Tromsø, eller for den saks skyld i andre nordnorske byer, sier ordfører i Rana, Geir Waage, som fikk et enstemmig kommunestyre til å stille seg bak ordføreren og følgende vedtak, nå i kveld:

«Kommunestyret i Rana som har vært samlet i dag onsdag 18.12.19, utsatte saksbehandlingen av alle ordinære saker og fulgte hele debatten samt den endelige voteringen i dagens styremøte i Helse Nord RHF.

Vi kan ikke akseptere de deler av vedtaket som kan bidra til å underminere det største sykehuset og fagmiljøet på Helgeland, som er bygd opp over lang tid.

Vedtaket er i strid med de faglige anbefalingene fra direktøren både i Helgelandssykehuset og fra direktøren i Helse Nord.

Vedtaket angir en ny retning for lokalisering av hovedsykehuset uten nærmere utredninger utover det som var begrunnet og anbefalt av direktøren i Helgelandssykehuset, som konkluderte med Mo i Rana.

Vedtaket innebærer med ett pennestrøk at ledelse, administrasjon og kompetanse også skal flyttes fra Mo i Rana til Sandnessjøen. Dette er en uholdbar arbeidsgiverpolitikk fra sykehuseieren Helse Nord. 

[annonse]
Dette er videre i strid med vedtektene som ble vedtatt av Helse Nord i 2001 i forbindelse med helseforetaksreformen og etablering av hovedkontorfunksjonen i Mo i Rana.

Vi viser til begrunnelsen bak etablering av hovedkontoret i Mo i Rana i styresak i Helse Nord RHF 14.09.2001:

«Det vil være sterke argumenter for å legge ledelse og administrasjon av helseforetaket til det sykehuset som antas å ha det beste rekrutteringspotensialet og som samlet sett disponerer de største ressurser.» Og videre: «Være levedyktig mht. rekruttering og derfor inkludere minst ett ressurssykehus.»

Av vedtaket fremgår det videre at ordføreren bes snarest om å avtale et møte med helseminister Bent Høie, for å drøfte situasjonen som er oppstått.

Les også:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.