Foto: Roger Marthinsen

"Underlig hvor vanskelig det er å justere urimeligheter"

Skrevet av Inge Myrvoll
11.02.2020 16:55

Overføring til barnehager og utdanning

Underlig hvor vanskelig det er å justere urimeligheter. F.eks. at ett av kriteriene for statlig overføring til kommunene på barnehagesektoren er at høg utdanning i befolkninga gir pluss, mens kommuner med låg utdanning får trekk. Her snakker vi om akademisk utdanning.

Stortingsrepresentant Mona Fagerås har sendt spørsmål til kommunal- og administreringsministeren og bedt om en begrunnelse hvorfor utdanningsnivå skal ligge til grunn for overføring.

NRK har fulgt opp og kan vi sakse fra NRK:

«Økonomiprofessor Lars-Erik Borge ledet arbeidet med kostnadsnøklene for barnehager.

– Vår konklusjon var at etterspørselen etter barnehageplasser i Kommune-Norge hang sammen med utdanningsnivået. Dette fordi yrkesdeltakelsen er høyere hos kvinner med høy utdanning, enn kvinner generelt, sier han til NRK.

Borge understreker imidlertid at denne effekten er mindre nå, ettersom de fleste kommuner har tilnærmet full barnehagedekning.»

Ved tidligere svar fra departementet heter det bl.a.: «Tilskudd til barnehager fordeles etter en egen kostnadsnøkkel basert på objektive kriterier i inntektssystemet. Kostnadsnøklene skal sikre at kommunene får full utjevning av ufrivillige kostnader til tjenester. For å beregne overføringene til de enkelte tjenesteområdene gjøres det statistiske analyser av hva som forklarer variasjonen i kommunenes utgifter. Antall barn, antall barn uten kontantstøtte og utdanningsnivået i befolkningen er kriteriene som best forklarer variasjonen i etterspørselen etter barnehageplass.»

Mon tro om departementet nå holder fast på denne forklaringa. La oss se på noen tall fra SSB fra 2018.

Disse såkalte «objektive» kriteriene slår positivt ut for Bærum som har meget høgt utdanningsnivå. I Bærum har 93,4% av 1-5 åringene barnehageplass. Mens kommuner med lavere utdanningsnivå får trekk. Som distriktskommunene Lurøy med 97,1% og Steigen med 96,7% dekning eller industrikommunene Årdal 95,2% og Rana 94,6% dekning. Det er vel ingen som trur at utdanningsnivået er høgere i Lurøy og Rana enn i Bærum eller høgere enn landsgjennomsnittet, som har 92,2% barnehagedekning. 

[annonse]
Imøteser departementets svar. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.