Nå foreligger rapporten som peker på årsaken til at 170 meter av moloen i Langneset raste ut, fredag 5. juni. Foto: Mo Industripark

Molo-raset ble utløst av et undersjøisk skred i Ranfjorden

Skrevet av Roger Marthinsen
10.07.2020 13:14 - OPPDATERT 10.07.2020 17:00

Skredvuderingsrapporten etter at en molo i Langneset raste ut, peker på et undersjøisk skred som årsak. Hva som utløste dette skredet kan ha flere årsaker.

Multiconsults rapport etter molo-raset i Langneset fredag den 5. juni vurderer at det var undersjøisk skred i området utenfor moloen, som var årsaken til utglidningen. Det undersjøiske skredet kan ha én årsak, eller det kan ha flere årsaker som tilfeldigvis hendte samtidig, poengterer rapporten.

Raset førte til at 170 lengdemeter av avgrensningsmoloen i Langneset, som var under oppføring på Mo Industriparks område, raste ut. Den geotekniske skredvurderingsrapporten som nå foreligger peker på flere mulige årsaksforhold for det undersjøiske skredet som forplantet seg innover mot land og tok med seg den nyutlagte moloen.

20.000 kubikk stein fra moloen ligger nå under vann og havbunnen i området er senket med 10 meter.

– Det vurderes at høyt poretrykk i underliggende morenelag har hatt en medvirkende årsak til det undersjøiske skredet. Skredet kan ha startet i marbakken lang tid før utfyllingen for molo startet, og kan ha utviklet seg over tid, før den siste delen av grunnen raste ut med moloen, forklarer Kjell Inge Sævdal, geotekniker i Multiconsult.

Hva som er årsaken til det høye poreovertrykket drøftes i rapporten, og flere forhold vurderes å være mulige årsaker. Naturlig høyt poretrykk i grunnen som følge av en spesiell vinter med mye nedbør og lite frost, kan være en medvirkende faktor. Skredet skjedde i slutten av en periode med uvanlig mange skred i distriktet. Nye vannveier i grunnen som følge av ny vanntunnel boret gjennom berg til Åga, oppfylling og terrengendringer ellers i Langneset, kan også påvirke hvordan vannet dreneres og dermed at trykket flyttes vestover mot Langneset, heter det i rapporten.

Sævdal forteller at publikumsobservasjoner har vært viktige bidrag i vurderingen av mulige skredårsaker.

– I tiden etter skredet har det fremkommet flere interessante opplysninger om hendelser forut for og etter skredet som har vært med på å belyse saken. Vi takker for opplysninger og informasjon som har kommet inn fra publikum, de har vært til stor hjelp, sier geoteknikeren.

Umiddelbart etter skredet ble det iverksatt undersøkelser i form av bunnkotekartlegging og geotekniske undersøkelser på land, for å avklare omfang av skredet samt risiko for at videre skredutvikling ville kunne nå jernbanen. Etter undersøkelse ble utført ble risikoen for dette vurdert som lav, men det er opprettholdt registrering av rystelser i jernbanefyllinga samt ukentlige inspeksjoner på land.

Eiendomssjef i MIP as, Arne Westgård sier dialogen mellom partene har vært god.

[annonse]
– Vi har vært i jevnlig kontakt med Multiconsult, kommunen, BaneNor og andre berørte parter siden skredet 5. juni. Det har vært en smidig prosess, og nødvendige tiltak og funn har blitt fortløpende rapportert. Skredvurderingsrapporten vil være en del av underlaget i det videre arbeidet med mulig tilsyn og eventuelle planer fremover for Langneset, sier Westgård.

Skredområdet holdes fortsatt under oppsikt.

– Det er ikke registrert noen videre skredaktivitet i området. Rystelsesmålinger på jernbanen vil opprettholdes samt ukentlige befaringer av geotekniker. Det planlegges å gjennomføre ny bunnkotekartlegging av sjøbunnen for å avklare status på skredkantene og sjekke om disse har flatet mer ut og hvorvidt det har vært nye bevegelser i området i og utenfor marbakken siden forrige kartlegging, sier Sævdal.

Arbeidene på omfatningsmoloen ble stanset umiddelbart etter raset den 5. juni, og på ubestemt tid. Mo Industripark AS er tiltakshaver, Multiconsult Norge AS er ansvarlig prosjekterende, og Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS er utførende entreprenør i moloarbeidet.

----------

LES OGSÅ:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.