Foto: Silje-Tamara Rojas

Ungdomsmiljøet førsteprioritet for Hemnes eneste politimann

Skrevet av Silje-Tamara Rojas
05.11.2018 20:30 - OPPDATERT 06.11.2018 16:47

Til tross for at det nå kun blir en politimann i Hemnes, mener Nordland politidistrikt at hemnesværingene får et bedre politi-tilbud.

Inne på rådhuset i Korgen blir det nå kun en politiansatt å finne. Likevel satser Nordland politidistrikt på at det nye lensmannskontoret som i dag åpnet sine lokaler ved rådhuset i Korgen vil gjøre saksbehandlingen raskere, veien til lensmann kortere og styrke tverrfaglig samarbeid. Den første utfordringen lensmannskontoret nå skal ta tak i med sine samarbeidspartnere er problematikken i ungdomsmiljøet i kommunen.

I hjertet av kommunen 

– Dette er en milepæl for kommunen og samarbeidet vi til nå har hatt med Nordland politidistrikt, sier rådmann i Hemnes kommune, Amund Eriksen. Han mener den største forskjellen med lokaliseringen av det nye lensmannskontoret er den daglige kontakten alle etatene kan ha til politiet.  

I dag åpnet han det nye lensmannskontoret som i kjølevannet av den nye politireformen har flyttet fra Hemnesberget til nye lokaler ved rådhuset i Korgen. 

– Jeg vil takke Hemnes for denne samlokaliseringen og er glad vi nå får et knutepunkt mitt i hjertet av kommunen. Oppdraget til politiet er å være et ledd i samfunnets samlende innsats for å fremme rettssikkerhet, trygghet og velferd. Det viktigste vi gjør er forebyggende arbeid og derfor er det unikt å komme inn her hvor det er kort vei til et tettere samarbeid med etatene, sier driftsenhetsleder ved Mo i Rana politistasjon, Hege Viken. 

Viken påpeker i sin åpningstale at flyttingen av lensmannskontoret vil gjøre at politiet kommer tettere på alle som vet hvor utfordringene ligger i kommunen. 

– Etatene som holder til her på rådhuset og i umiddelbar nærhet, vet hvor skoen trykker, de vet hva som rører seg i samfunnet her og ikke minst hva ungdommene gjør, sier Viken.

Hun legger til at politiet skal jobbe annerledes i dag og fokusere mye på forebygging. Samtidig vil det fortsatt være utrykningspoliti på Hemnes, politipatrulje fra Mo i Rana  og etterforskningen av større saker vil kunne utføres av ressurser fra Mo i Rana. 

– Jeg har trua på at vi skal få et godt samarbeid. Nå er det politikontakt i Hemnes, Steinar Bergem, som blir drivkraften ved lensmannskontoret, sammen med han kan vi sette problemstillinger i et system med en lokal vinkling kommunen kan møte hver eneste dag, sier Viken og påpeker at dette er en startfase og politiet vil vurdere om de er riktig ressurssatt i kommunen når erfaringene kommer.

Blir alene på kontoret 

Steinar Bergem, politikontakt i Hemnes, blir nå den eneste tjenestemannen tilstede ved lensmannskontoret. Bergem understreker at han ser frem til å finne plassen sin ved de nye lokalene og fortsette det gode samarbeide han har erfart siden han startet i politiet i 1992.

– Jeg går inn i denne jobben med intensjon om å dra lasset med viktig forebyggende arbeid, sier Bergem. 

Likevel har omstillingen vært noe han tidligere var noe kritisk til. 

– Jeg har jo forberedt meg i lang tid på dette. Likevel er det slik at jeg har jobbet på Hemnesberget siden jeg ble ansatt på 90-tallet, det er klart at for den som har jobbet et sted lenge er det litt vemodig, sier Bergem.

Bergem påpeker at selv om at han vil få bistand fra patruljer fra Mo, skulle han ønsket seg en ekstra tjenesteansatt i Hemnes. 

EN TJENESTEANSATT: Politikontakt i Hemnes, Steinar Bergem, skal huse lensmannskontoret som nå er flyttet fra Hemnesberget og inn i rådhuset i Korgen.
– Her blir jeg den eneste personen, og med tanke på praktisk utførelse og arbeidsmiljø mener jeg vi skulle hatt flere tjenestepersoner. I vår klage til justisdepartementet, når den nye reformen kom, ønsket Hemnes kommune minst fire personer ved det nye lensmannskontoret. Vi fikk vel aldri noe konkret svar, men avgjørelsen falt på politimesteren i Nordland. De så det hensiktsmessig med kun en. Likevel er det som Viken påpekte en slags prøveperiode nå for å se om ressursene holder, sier Bergem.  

Han legger til at han nå ser fremover.

– Det må litt tilvenning til nå, men det gode samarbeide vi også hadde på Hemnesberget skal vi fortsette herfra. Det som blir annerledes og positivt i den forstand er at etatene kommer tettere på hverandre og dermed kan søke raskere sammen, sier Bergem.

– Jeg var også redd for at den nye politireformen skulle ta vekk lokalkunnskapen i politiarbeidet. Til tross for mindre bemanning så får vi likevel fortsette et godt samarbeid. Som Viken sa så har vi ressurser på Mo nå. I sin tid hadde vi alt her, men utviklingen kan vi ikke stoppe. Vi får gjøre det beste ut av det, sier assisterende rådmann, Rolf Fjellestad.

Vil styrke etterforskningsarbeid 

– Det viktigste med dette skiftet er å ha et bindeledd inn til kommunen. Vi er nødt til ha en god dialog, kanskje bedre enn før, hvis vi skal kunne jobbe med god forebygging. Dette er fordi vi må jobbe mer kunnskapsbasert en tidligere, vi må vite hva som rører seg innad i hver kommune fra de som er tett på sårbare grupper som barn og unge, sier Hege Viken. 

Forutsetningen for at god forebygging skal skje er at etater samarbeider rundt problemstillinger. Derfor er nærhet til alle aktører viktig, mener leder for seksjon for etterretning, forebyggende og etterforskning, Bjørn Einar Bjørnå.

– Jeg tror dette samarbeidet blir viktig nettopp på grunn av nærhet til aktørene. Det blir også kortere vei til kontoret for flere nå og det betyr at terskelen for å stikke innom blir mindre, sier Bjørnå. 

ETATENE SAMLES: Leder for seksjon for etterretning, forebyggende og etterforskning, Bjørn Einar Bjørnå, mener nærhet til aktører er avgjørende for et kvalitetssikkert politiarbeid, dette vil bli styrket av den nye lokaliseringen.

Ungdomsmiljøet er den største problemstillingen 

Viken legger til at et eksempel på tiltak som nå prioriteres av Nordland politidistrikt er arbeidet Forebyggende gruppe ved Mo i Rana politistasjon allerede har igangsatt i Rana. Gruppen vil også bistå Hemnes og deres SLT kontakt fremover for å ta grep om utfordringer rundt ungdomskulturen i kommunen.

I en undersøkelse utført av ungdata.no kommer det frem at hele 28 prosent av ungdomskoleelever i Hemnes kommune har vært beruset på alkohol i 2017. Dette er betydelig høyere enn sammenliknbare tall for fylket og hele landet. I Nordland fylke er den sammenlignbare summen på 15 prosent, og resten av landet ligger på 12 prosent når det gjelder ungdomskoleelever som har vært alkoholberuset. Videre ligger prosentandelen av ungdomskoleelever som har mange depressive symptomer i Hemnes kommune på 25 prosent mot 14 prosent i fylket og i resten av landet. 

– Ungdomsmiljøet er den største problemstillingen, derfor er det fantastisk at Hemnes nå også tar inn ungdommene selv i det forebyggende arbeidet. Holdninger og kultur må endres og det klarer ikke politiet alene, sier Viken. 

Rådmann, Amund Eriksen mener at det å samle kommune og politi slik denne nye lokaliseringen har gjort vil styrke det forebyggende arbeidet. 

– Hemnes har nå satt igang "Ung i Hemnes" med bakgrunn i blant annet de negative resultatene som kom frem i undersøkelsen fra "ungdata". Derfor har vi også satt inn ungdomsrådet her på Hemnes som selv skal være leder i prosessen. Det er der kunnskapen ligger også kan politi og aktører rundt ungdommene bistå i å forbedre miljøet, sier Eriksen.

Han legger til at Hemnes kommune tar resultatene fra undersøkelsen svært alvorlig og mener det er snakk om en samfunnsendring som må til. 

– Det er drastisk høye faktorer som gir grunnlag for en ekstra satsning. Derfor må vi ha et slikt tverrfaglig samarbeid som vi får nå for å støtte opp rundt de unge, avslutter Eriksen.     

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.