Anita Sollie tok i dag opp Bustneslia-utbedring, fra fylkestingets talerstol.

Utfordret fylkesrådet om ny Bustneslia-løsning: – Jeg er utålmodig

Anita Sollie ber fylkesrådet sette opp et tempo som gjør at et privat forslag for opprusting av Bustneslia blir en del av beslutningsgrunnlaget som fylkestinget skal ta stilling til før sommeren.

I slutten av mars presenterte Ospas en ny løsning for opprusting av Bustneslia, uten tunnel og med vei i dagen.  

– Fordelene med dette, sammenlignet med tunnelløsning, er mange: det er vesentlig enklere å kalkulere kostnadene, prosjektet blir billigere, byggetiden kortere, vedlikeholdet enklere og det blir sikrere mot jordskjelv, sa daglig leder Odd Steinar Pedersen og anleggsleder Kay Kjeldsen fra Ospas, da de under en næringslivslunsj på Mo presenterte det nye alternativet for veitrasé over Bustneslia. Dette alternativet har en kostnadskalkyle på 293 millioner kroner. Statens Vegvesens utredninger fra 2017 inneholdt fem alternativer, der løsning med lang tunnel, beregnet til 800 millioner kroner, ble fremhevet som klart beste løsning.

Bustneslia er ventet å få en plass i regional transportplan (RTP), som skal vedtas under fylkestingets samling 13.-15. juni. Indre Helgeland regionråd har bedt fylksrådet prioritere prosjektet på topp, og regionrådet har presentert Ospas-løsningen for fylkesrådet.

Nordland Høyres Anita Sollie ville i dag forsikre seg om at fylkesrådet tar med seg dette alternativet, når man nå skal utrede ulike løsninger for opprusting av denne flaskehalsen på fylkesvei 810.

– Dette betyr at vi kan få en god løsning for Bustneslia til under en tredel av de kostnadene som tidligere har vært antydet. Har fylkesrådet satt i bestlling en utredning av dette alternativet, og år vil vi kunne få det ferdig utredet, sa Sollie da hun i dag tok opp saken fra fylkestingets talerstol i Svolvær, der hun utfordret fylkesråd for samferdsel Monika Sande.

Sollie fikk bekreftet at fylkesrådet er på ballen, og uttrykte at hun er fornøyd med det.

– Det er tverrpolitisk utålmodighet rundt denne strekningen. Jeg er utålmodig med å komme i gang slik at vi har et skikkelig saksgrunnlag å ta stilling til når RTP skal behandles i juni. Så jeg håper dere kommer i gang med det private forslaget fra Ospas, sa Sollie. 

– Vi er også utålmodige, og vi har vært med i flere møter og vi har fått oversendt papirene, sa Sande, og bekreftet at Ospas sitt forslag vil bli tatt med på lik linje med øvrige alternativer. 

– Videre så har vi denne vinteren gjort gode erfaringer med forsterket vintervedlikehold over Bustneslia, og dette vil bli videreført også neste vinter, sa Sande. 

[annonse]