Konsernsjef Abraham Foss og Avinor har utsatt beslutningen om bygging av ny flyplass i Bodø. Her Foss i samtalee med Rana-ordfører Geir Waage, om ny flyplass i Mo i Rana. Foto: Roger Marthinsen

Utsetter beslutning om bygging av ny lufthavn

Beslutningen om bygging av ny flyplass i Bodø utsettes. – Det er ikke forsvarlig å påta seg risikoen det vil innebære å ta en beslutning om gjennomføring av prosjektet nå, sier konsernsjefen.

Avinor har i dag besluttet å utsette utbyggingsvedtaket for ny lufthavn i Bodø med 12 måneder. Det betyr at ny lufthavn kan stå ferdig siste halvdel av 2029. Prosjektet har en kostnadsramme på 6,6 mrd. kroner.

– Ny lufthavn i Bodø er svært viktig både for Avinor, Forsvarssektoren og lokalsamfunnet. Det er et sterkt ønske om å gjennomføre prosjektet, men vi har underveis opplevd endrede premisser for Avinors deltakelse. Etter snart to år med pandemi står Avinor i en alvorlig økonomisk situasjon, og det er fortsatt stor økonomisk usikkerhet om fremtiden. Derfor er det ikke forsvarlig å påta seg risikoen det vil innebære å ta en beslutning om gjennomføring av prosjektet nå, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.  

Opprinnelig ble Avinors bidrag beregnet til 1,8 mrd. kroner. Finansieringsløsningen slik den fremgår av statsbudsjettet for 2022 innebærer at bidraget fra Avinor er øket til 2,2 mrd. kroner. Avinor må i tillegg dekke standard prosjektrisiko på opp mot 1,0 mrd. kroner. Dette medfører en betydelig økt finansiell risiko for Avinor i forhold til den opprinnelige forutsetningen, melder konsernet i en pressemelding.

– Avinor har ansvar for å drifte et sikkert flytilbud i hele landet, og vi har en rekke prosjekter det er nødvendig å gjennomføre de neste årene. Avinor trenger en mer avklart langsiktig finansiell situasjon før en beslutning i Bodø-prosjektet kan tas. Vi har nå en egenkapitalandel som er lavere enn forutsatt i vedtektene. Til grunn for beslutning om utsettelse ligger en vurdering av prosjektets størrelse, ansvaret Avinor har for luftfarten i hele landet, og den kritiske økonomiske situasjonen selskapet står i, sier Foss. 

Utviklingen i luftfarten de neste årene er svært usikker. En utsettelse vil gi bedre mulighet for å styrkeprosjektet og ta ned risikoen ved å sikre rammevilkårene for prosjektet. Prosjektet vil gå videre gjennom 2022, men med noe redusert fremdrift gjennom året. 

– Vi har forståelse for at dette er en tung beskjed å få, særlig for Bodø kommune, som vi har jobbet tett med for å realisere flyttingen av lufthavnen. Vi forstår at kommunen er avhengig av forutsigbarhet for et prosjekt som er avgjørende for byens utvikling. Avinor vil fortsette det gode samarbeidet med Bodø kommune, og vi observerer at det er sterk politisk vilje til å gjennomføre prosjektet. I Avinor er vi positive til prosjektet og ønsker at det skal gjennomføres, sier Foss.

Avinor har tidligere lyst ut anbudet for bygging av ny flyplass i Mo i Rana. Her er byggingen vedtatt av Stortinget, med en tidsramme som legger opp til byggestart i år og at flyplassen skal være ferdigstilt i løpet av andre halvår 2025.  

 

 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.