– Utstøting en hovedårsak til psykisk lidelse

Skrevet av Nordland NKP
07.10.2019 19:30

DEBATT: Vi i Norges Kommunistiske Parti er opptatt av kritisk psykiatri, som belyser de sosiale og økonomiske forholdene som ofte ligger til grunn for mentale lidelser, skriver Nordland NKP.

Den 10.oktober er det Verdensdagen for psykisk helse.

Det er hardt å leve under kapitalismen for et stigende antall mennesker. Det
kreves ressurser: økonomisk, sosialt og psykologisk. At vel 300.000 i
arbeidsdyktig alder er utestengt, og mange med psykiatriske diagnoser, sier
mye om dette. 

Under økonomiske kriser vokser de diagnostisertes renker, og arbeidsledige
og fattige mennesker faller utenfor samfunnet og inn i kategorien Syk.
Definisjonen på psykisk sykdom er eid av kapitalen – legemiddelindustrien -
som tjener stort på den rent biologiske forklaringen som årsak til psykisk
sykdom. Hent sosialtrygden din, og ta en pille, og hvis du ikke blir frisk av vår
«hjelp» er det din egen skyld.

Vi i Norges Kommunistiske Parti er opptatt av kritisk psykiatri, som belyser de
sosiale og økonomiske forholdene som ofte ligger til grunn for mentale
lidelser. Med kritisk psykiatri forkaster man det eneveldige og dominerende
diagnosesystemet som skjuler de samfunnsmessige årsakene til at flere og
flere mennesker ikke lengre fungerer slik samfunnet krever av dem. Vi ønsker
å satse på et humant behandlingstilbud for de som virkelig trenger det, heller
enn bare tabletter og sprøyter.

Det er vanskelig å finne rene medisinske årsaker til at antallet
behandlingstrengende mennesker har økt så til de grader. Det vi vet er at vi
lever i et dystert kapitalistisk samfunn. Arbeidsmarkedet er sterkt
konkurransepreget, og arbeidslivet er blitt mer brutalt, krevende, og kaldere.
Dette har ført til ei utstøting ifra arbeidslivet, og vi har i dag 133.000
mennesker som mottar sosialhjelp. Vi har vel 120.000 fattige familier i landet.
Det at vi i dag har så mange som er ufør, mottar sosialhjelp, går på AAP, og
den økte arbeidsløsheta viser at utstøtingen av samfunnet har blitt massiv.
Utstøting forklares av psykiatere, psykologer og politikere med at den
mentale helsen blant folk bare er blitt dårligere. Denne forklaringen brukes
villig og ukritisk i medier og blant helsearbeidere. Leger er med på å skjule de
egentlige grunnene til pensjonering og uføretrygd. Det ropes på flere
psykologer og psykiatere og institusjonsplasser. La de syke få behandling,
men la oss ignorere de samfunnsmessigere årsakene.

Nordland NKP mener at hvis Verdensdagen for psykisk helse ikke tar et
oppgjør med det kapitalistiske samfunnet blir omsorgen for mental helse bare
tomme ord og skrift i sand.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.