Ombyggingen av Moheia blir rundt 40 mill. dyrere enn tidligere budsjettert. Foto Roger Marthinsen

Blir 40 mill. dyrere enn beregnet

Skrevet av Roger Marthinsen
07.06.2018 14:32 - OPPDATERT 07.06.2018 21:02

Rådmann Robert Pettersen ber de folkevalgte vedta å øke kostnadsrammen for Rana ungdomsskole fra 85 millioner kroner, til 125 millioner kroner.

Det er i en sak til kommunestyret at rådmannen innstiller på å endre kostnadsrammen for Rana ungdomsskole til 125 millioner kroner, fra 85 millioner kroner. Dette skjer i kjølvannet av at anbudsrunden for Rana ungdomsskole nå er gjennomført. I beløpet inngår en reserve på 10 millioner kroner.

Oppstart snarest

I en pressemelding fra Rana kommune fremgår det at økningen finansieres med restbeløp fra Ytteren skole og Hauknes skole med 36 millioner kroner, og fire millioner kroner fra budsjettet for skoleinvesteringer.

Byggearbeidene skal starte opp så snart som mulig.

(Saken fortsetter under bildet)

Nye Rana ungdomsskole på Moheia blir vesentlig dyrere enn det det så langt er tatt høyde for.

– Kommunen vil med dette strekke seg langt for få få til en god løsning for elever og lærere, i tråd med spennende løsninger som er presentert av Spinn Arkitekter for en ny, god og moderne ungdomsskole, sier Robert Pettersen, rådmann i Rana kommune.

De økte kostnadene kommer av at det er ivaretatt en del løsninger og tilpasninger som kommer, i tillegg til den tekniske tilstandsanalysen til Norconsult (se oversikt nederst i saken).

Forbedringer

Det er renovering og arbeider på Moheia som inngår i regnestykkene. Noe av det som fordyrer prosjektet er tilbygg med heis og toaletter i hver etasje med universell utforming, nytt inngangsparti, fasaderenovering og tilleggsisolering bygg C vest, branntekniske løsninger, herunder rømningsveier og røykventilering bygg A, etablering av ventilasjonsanlegg for aulaen, nye lærergarderober, sanering av bygg C (gymnastikkanlegget) og pedagogiske tilpasninger i ulike deler av bygget. Alle prosjekterte løsninger er i tråd med dagens forskrift TEK 17.

Kun Moheia inngår

– I tillegg til denne oversikten er det i etterkant innarbeidet ytterlige ønsker og forbedringer, sier Pettersen.

– Fellesareal som læring (sikkerhet og universelle hensyn), bedre kontorløsninger (sosiallærer og rådgiver), introduksjonsklasser for minoritetsspråklige (faste rom), grupperom (flere vasker), flere skillevegger (elever med spesielle behov) og elevgarderober samt bedre rekkverk på plan to i Aulaen.

Det fremgår av pressemeldingen at den nåværende anbudsrunden omfatter bygningen fra Moheia videregående skole, som Rana kommune overtar fra Nordland fylkeskommune. Endringene innarbeides i økonomiplanen for 2019-2022. 

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.