Noen av NTNU-studentene for nylig var på Mo for å jobbe caser knyttet til bærekraftig industri, sammen med Kunnskapsparkens Eline H. Raphaug (t.v. i front ). Foto: Roger Marthinsen

Studerer bærekraftige løsninger for Rana-industrien

Skrevet av Roger Marthinsen
25.01.2019 17:00 - OPPDATERT 26.01.2019 09:03

NTNU-studenter tilbragte ei uke på Mo for å studere seg frem til bærekraftige løsninger for fire Rana-bedrifter.

Forrige uke tilbrakte nærmere 30 studenter fra NTNU i Trondheim fem dager i Mo i Rana, som et ledd i prosjektet «Eksperter i Team – Camp Helgeland». Her jobbet studentene med caser knyttet til bærekraftig industri og problemstillinger for bedrifter på Helgeland.  

"Prosjektet Eksperter i Team – Camp Helgeland" er resultat av et samarbeid mellom klyngen Arctic Cluster Team (ACT) og NTNU Engage - SFU. Studentene tar faget som kalles Eksperter i Team (EiT), som alle på mastergrads- og profesjonsnivå må ha, der de skal utvikle sin tverrfaglige samarbeidskompetanse.

Kunnskapsparken Helgeland har prosjektledelsen av ACT, med klyngeleder Monica Paulsen i spissen. NTNU er en av kunnskaps- og forskningsaktørene i klyngen, og det er første gang dette samarbeidet om EiT gjennomføres på Helgeland.

Ferroglobe, Elkem Rana og Mo Industripark AS, alle medlemsbedriftene i ACT, bidro med caser som beskriver problemstillinger de har knyttet til bærekraft. Studentene jobbet i grupper satt sammen av svært ulike studieretninger – alt fra medisin til industriell økonomi – og hadde hver sin case.

Under oppholdet var studentene blant annet på omvisning i industriparken, der de enkelte gruppene fikk flere møter med de involverte bedriftene. I tillegg var de på besøk hos Ferroglobe og Elkem Rana.

– Dette er en unik mulighet til å vise frem hvilke spennende muligheter som finnes i industrien her, og kan ha betydning for rekrutteringen av unge, nyutdannede mennesker, sier Monica Paulsen.

– Siden de kommer utenfra og fra ulike studier, kan de kanskje se utfordringene med nye øyne og tilføre nye ideer til bedriftene, legger hun til.

ACT har også bidratt med en case på vegne av hele klyngen som går på omdømmebygging. Trainee i Kunnskapsparken Helgeland, Eline H. Raphaug, har hatt ansvar for gjennomføringen av Camp Helgeland, og tror studentene sitter igjen med et godt inntrykk etter besøket.

– De aller fleste av studentene forteller at de ble positivt overrasket etter å ha vært her, og at de ikke ante hvor grønn industrien i Norge allerede er. Vi har også vist dem hvilke fritidsmuligheter som finnes her, og samtlige NTNU-studenter sørget blant annet for stinn brakke på torsdagsquizen som Rana studentforening arrangerer.
 
De fleste av studentene er i sitt nest siste eller siste år i studieløpet. I løpet av uka ble studentene også presentert for traineeordningen Kandidat Helgeland, som rekrutterer et titalls nyutdannede til regionen hvert år.

– Vi håper dette unike samarbeidet kan videreføres, og tror det kan føre mye godt med seg, både for industriutviklingen og samfunnsbyggingen her på Helgeland, sier Paulsen og Raphaug.

Foruten de nevnte bedriftene var også Sintef Helgeland og SIF involvert i opplegget. Studentene tar faget over en intensivperiode på tre uker, og skal nå presentere sine løsninger, hjemme i Trondheim.     

ACT teller i dag mer enn 50 medlemsbedrifter, og jobber for bærekraftig omstilling av Norge gjennom å øke innovasjonsevnen og konkurransekraften i industrien.

-----

De fem casene

Ferroglobe Mangan Norge

1. Bedre utnyttelse av restvarme fra flytende slagg og metall. Betydelige energimengder går tapt til omgivelsene i prosessene. Hvordan bruke denne energien til noe nyttig i stedet (energigjenvinning)

2. Hvordan redusere diffuse utslipp fra smelteverksvirksomheten - hvordan forhindre dem fra å bli spredd til ytre miljø og hvordan man evt. kan rense dem før de slipper ut 

Elkem Rana

3. Hvordan få til fjernstyring av tapperiggen. Muligheten til å stenge tappehullet raskt og fjernstyrt vil kunne minske eller fjerne problemer relatert til uforutsette hendelser som kan gi konsekvenser med tanke på både sikkerhet og miljø

Mo Industripark AS

4. Hvordan nå målet omå bli en grønn industripark i verdensklasse, og hvordan lykkes med sirkulærøkonomi. Fokus på hvordan virkemiddelapparatet og statlige institusjoner kan bidra til løsninger som gir raskere resultat på bærekraft i sirkulær økonomi

Arctic Cluster Team (ACT)

5. Omdømmebygging i norsk fastlandsindustri. Hvordan øke vertskapsattraktiviteten slik at vi får flere arbeidstakere og nyetableringer, og langsiktige investeringer fra eierne
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.