Helgeland museum avdeling Rana skal etter planen åpne 18. juni. Foto: Hedda Hiller

– Uverdig behandling av rådmannen

Skrevet av Hedda Hiller
14.05.2019 13:37 - OPPDATERT 14.05.2019 17:00

Jarl Stian Johansson (Rana Høyre) mente ordfører Geir Waage forsøkte å score politisk poeng på at rådmann Robert Pettersen har gjort jobben sin.

I dag behandlet kommunestyret saken om årlig tilskudd til Helgeland museum avdeling Rana fra Rana kommune, som var oppe i formannskapet forleden.

Ordfører Geir Waage sa da at rådmannen hadde tatt for mye Møllers tran, siden rådmann Robert Pettersen hadde sendt et brev til Helgeland museum om at støtten fra kommunen kom til å bli trukket tilbake, da denne var gitt under forutsetning av at Nordland fylkeskommune måtte komme på banen med likelydende årlig driftsstøtte. 

Dette fikk Rana Høyres Jarl Stian Johansson til å reise bust. 

– Jeg mener dette er uverdig behandling av rådmannen. Han gjorde bare jobben sin. Det lå i vedtaket vi fattet at støtten var gitt under forutsetning av at Helgeland museum klarte å få fylkeskommunen på banen. Dette har ikke museet klart, og da har rådmannen faktisk bare fulgt opp vedtaket vi fattet, og sendt et brev om at støtten ble trukket tilbake, sa Johansson. 

– Jeg reagerer sterkt på at ordføreren her forsøker å slå en eller annen politisk mynt på dette, men å omtale det som at rådmannen har tatt for mye Møllers tran. Jeg er kjent med at han har fått mye positiv respons på dette, så hylekoret kom fort på banen. Om vi fatter dette vedtaket i dag, er det faktisk likelydende med det første vedtaket vi fattet. Vi har ingen garanti på at fylket kommer til å dytte etter med midlene, så enten fjerner vi denne bestemmelsen om at fylkeskommunen må inn med penger som forutsetning for vår støtte, eller så aksepterer vi at rådmannen gjør jobben sin neste år om det ikke har skjedd, sa Johansson. 

Han fikk svar av ordfører Geir Waage (Rana Ap).

– Da denne problemstillingen dukket opp, sa jeg at denne saken bør gå til kommunestyret. Jeg hadde vanskelig for å se for meg at kommunestyret vil trekke tilbake denne støtten til museet, og med det som ligger til grunn i innstillingen fra formannskapet, er det ikke en dårlig politisk analyse. Det foreligger en enstemmig innstilling om å opprettholde og utvide denne støtten. Jeg mener at det finnes en løsning på dette. Fylkestinget skal samles i juni, og vi får kraftige signaler på at da er denne saken løst, sa Waage. 

Han fikk støtte fra Rana SVs Hilde Rønningsen. 

– Det følger ikke alltid strake veien når det er forskjellige parter som skal spleise på et slikt prosjekt. Vedtaket vi gjorde var for å rydde unna uklarheter. De som følger litt med i fylkespolitikk vet at de har en halv milliard mindre enn tidligere. Det betyr at de har andre prioriteringer enn før, og at vi må jobbe litt hardere for å bli prioritert. I juni ordner vi dette, da blir museet åpnet, og fylket kommer til å være med. Samtidig må nok Helgeland museum også være forberedt på å gjøre sine prioriteringer for å få til en god drift, sa Rønningsen.

Heller ikke Rana Sps Johan Petter Røssvoll var enig med Johansson.

– Jeg deler ikke oppfatningen til representanten Røssvoll. Det var langt i fra noe hylekor. Det skulle tatt seg ut at vi som vertskommune skulle ha gått i mot dette, og hindret museet i å få dette opp å gå. Vi har den største avdelingen i Helgeland museum i vår kommune, og vi er ansvarlige i å få denne opp å gå, sa Røssvoll. 

Også Rana KrFs Anne Sofie Urke hadde fått signaler om at midlene fra fylkeskommunen kommer til å falle på plass. 

– Jeg har også jobbet steinhardt opp mot fylket. Det siste signalet er at pengene kommer. Det er ingen lovnad, men har fått sterke signaler på at det kommer, sa Anne Sofie Urke.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.