Fylkesrådsleder Tomas Norvoll, nestleder i fylkesrådet Svein Eggesvik (Sp), Christian Torset (SV) og fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) presenterte i dag hviolken politikk de vil føre i Nordland, de neste fire årene. Foto: Trond-Erlend Willassen

Varsler et grønnere Nordland

Skrevet av Roger Marthinsen
09.10.2019 15:15

Det går en grønn tråd gjennom den politiske erklæringen som Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF i dag la frem.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll uttalte at posisjonen skal ta Nordland inn i en ny grønn tid, da Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF i dag frem den politiske plattformen for Nordland for de neste fire årene.  

– Dette er den grønneste plattformen noen sinne i Nordland, sier en fornøyd partileder i Nordland SV, Christian Torset. Han er tydelig på at partiene har lyttet til både eksperter og ungdom i arbeide med plattformen.

– Det er både spennende og viktig at FNs 17 bærekraftsmål skal være styrende for fylkesrådets politikk, poengterer Torset.

– Nordland er et viktig nordområdefylke. Vi legger mye vekt på det i denne plattformen det sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap).

Leder for Senterpartiet i Nordland, Svein Eggesvik påpeker at hans parti naturlig nok har fokus på å ta hele Nordland i bruk.

– Det går igjen i alle temaene i plattformen – at det skal legges til rette for gode liv og næringsutvikling også i utkantene. Kanskje spesielt de områdene som ligger langt fra regionsentrene.

Nordland fylkeskommune er satt i en situasjon hvor vi budsjettene skal tas ned med 459 millioner kroner i året. Det vil ifølge Svein Eggesvik nødvendigvis merkes for mange.

– Vi opplever at Nordlandssamfunnet rammes av sentralisering og at mange lokalsamfunn mister arbeidsplasser. Vi legger derfor stor vekt på være en motmakt til denne sentraliseringen. Vi skal blant få på plass regionvekstavtaler, og bygge ut fylkevegene for en ekstra milliard de neste årene. Det er viktig for befolkningen og for næringslivet, sier Eggesvik.

– For KrF har det vært viktig å fokusere på oppvekst og familien i Nordland. Det skal være godt å vokse opp i Nordland, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

[annonse]
Hun er svært fornøy med at fylkesrådet vil sikre at både mobbeombudet og elev- og lærlingeombudet.

- Det er viktig å bygge opp gode team rundt elevene og lærlingene, slik som mobbeombudet og elev- og lærlingeombudet gjør i dag. Disse ombudene skal videreføres, fastslår Noresjø.

Nordlands viktigste ressurs er menneskene som bor i utviklingsfylket Nordland, samstemmer alle partiene som skal styre fylket de neste fire årene.

– Nordland skal være ungdommenes fylke. De representerer vår fremtid. Vårt mål er at flest mulig skal få tilbud om videregående opplæring av god faglig kvalitet nær der de bor. Det er viktig også for arbeidslivet i Nordland, underbygger fylkesråd Ingelin Noresjø.

- Fylkesrådet har jobbet aktivt for å øke gjennomføringen i videregående skole. Dette har lykkes, og frafallet er vesentlig redusert de siste årene, men vi er likevel ikke fornøyd. Derfor innfører vi en læreplassgaranti. Alle som har begynt et yrkesfaglig studie, skal ha muligheten til å fullføre utdanningen de har begynt på, avslutter Tomas Norvoll.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.