Varsler innstramming i fiske etter laks, ørret og røye

Skrevet av Roger Marthinsen
13.02.2020 16:55

Fylkesmannen ber om innspill til revisjon av bestemmelser om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye.

Bestemmelsene om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye skal vurderes på nytt før sesongen 2021. Fylkesmannen inviterer nå til å komme med innspill til dette arbeidet.

Fylkesmannen vil, på grunnlag av de innspillene som kommer, oversende et forslag til nye bestemmelser til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet vil foreta en vurdering og sende ut forslag til nye bestemmelser på høring.

Miljødirektoratet har utarbeidet retningslinjer for revisjonsprosessen, og vi vil trekke fram følgende:

  • Det er stor sannsynlighet for at det ikke vil bli åpnet for fiske i vassdrag som ikke oppfyller kravene til innlevering av fangstrapporter. Dette vil spesielt få betydning for mange sjøørretvassdrag i Nordland.
  • Det vil trolig bli en innstramming av fisket i sjøen, fordi dette fisket også beskatter svake bestander som ikke har et høstbart overskudd.
  • Grunneierlag i vassdrag med god organisering og gode gytebestander kan selv utarbeide forslag til bestemmelser for fiske, innenfor retningslinjene fra direktoratet.
– Vi vil be om at innspill om fiskereguleringer oversendes til oss innen 15. mars 2020, sier seksjonsleder ved fylkesmannens klima- og miljøavdeling, Tore Vatne.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.