Fylkesråd Ingelin Noresjø er stolt av oppdrettsnæringen i Nordland, memn tror samtidig at næringen vil bli pålagt enda strengere miljøkrav og økt skatt. Foto: Roger Marthinsen

Varsler strengere krav og økt skatt for oppdrettsnæringen

Skrevet av Roger Marthinsen
21.08.2019 17:00

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) er stolt over at Nordland har blitt en vekst-motor i oppdrettsnæringen. Samtidig er hun klar på at næringen må forvente skjerpede krav.

I denne uka arrangeres messen Aqua Nord i Trondheim. Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi.  Flere aktører fra Nordland samles på messa under fellesstanden «Arne Nordland».

– «Arena Nordland» er et konsept vi har utviklet over flere år på Aqua Nord og på Sjømatmessen i Brussel. Siktemålet har vært å gjøre "dørstokkmila" mer overkommelig for Nordlands-bedrifter som ønsker treffe kunder på slike store messer, gjennom at vi tilrettelegger, lager en felles profil, gjennomfører ulike arrangementer og annet. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra aktørene på denne arenaskapningen. I år har vi brukt om lag 500 000 kroner på Arena Nordland under Aqua Nord. Jeg ønsker alle Nordlandsbedriftene lykke til, sier Ingelin Noresjø.

Hun gleder seg til å besøke den store messa i Trondheim, og ikke minst «Arena Nordland».

– Akvakulturnæringen har hatt en flott utvikling hos oss, og Nordland er blitt et lokomotiv i næringsveksten og det største oppdrettsfylket i kongeriket. Næringen er svært viktig for verdiskapning langs kysten vår, og det gjøres mye godt arbeid for å møte utfordringer. Jeg håper at alle aktørene på «Arena Nordland» får vist seg frem for nasjonale og internasjonale kunder, sier Noresjø.

Men Noresjø mener næringen må forberede seg på å møte strengere krav fra omverden i tiden som kommer.

– Dette gjelder særlig miljøkrav, både på lus, rømming og avfall. Selv om vi ønsker en vekst i næringa, må den være bærekraftig. Med en full kystlinje, begynner vekstpotensialet å bli sprengt. Videre vekst forutsetter også strenge miljøkrav, noe forbrukerne helt klart ønsker.

Noresjø tror også at oppdrettsnæringen i fremtiden må betale mer skatt.

– Skattleggingen av næringa er under diskusjon, og en økning i skattene må komme vertskommunene til gode. Havbruksfondet er ikke forutsigbart nok for kommunene. En viss økning i skattleggingen kan forventes sammen med veksten i næringa, mener Noresjø.

Fylkesråden mener ellers at god dialog mellom næringsaktører og lokalsamfunn blir svært viktig i framtiden.

[annonse]
– Stadig større selskap - noen av dem utenlandsk eid - som bruker våre naturressurser, må være påpasselige med god dialog med lokalsamfunnene og lokale og regionale politikere. God samhandling og dialog er viktig for å unngå konflikter. Lokalt eierskap er viktig, og jeg håper de lokale oppdrettsaktørene vil forbli på nordnorske hender. De bidrar også aller mest til lokal verdiskapning og er viktige sponsorer blant annet for lokale kultur- og idrettsorganisasjoner, sier Ingelin Noresjø. 

------

Flere lokale deltakere

Flere lokale aktører er på plass under Aqua Nord denne uka. Disse fra Nordland deltar på stander «Arene Nordland», under Aqua Nord:

Sealine Products AS,Triway AS, Sentrum Næringshage AS, Arne Bjørnvold AS Seløy Undervannsservice AS, Scansub AS, Sub Connected AS, Isurvey AS, Øksnes Entreprenør AS, Meløy VGS avd. Inndyr, Hovde Maritim AS,Techano AS, Hemnes Mekaniske Verksted AS, Momek PTN AS, ØkonomiBistand Nord AS, Hadsel Kommune, Hadsel Havn KF og TAG Sensors AS.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.