Foto: Vefsn No

"Vefsn ser ut til å være flinkest av de tre store"

– Tallene forteller t folks handlevaner har endra seg mer enn det Coronaen har utløst. Det mest markante er at Mosjøen framstår som handelsbyen på Helgeland, skriver Trond Ørjan Møllersen.

Handelen - Rana krymper, Vefsn øker

Euforien, lykkefølelsen, er sterk i Rana, kanskje i overkant. Den avler ikke mange kritiske spørsmål, og da kan det være greit å ta fram noen tall om detaljhandelen. 

Hvis detaljhandelen andre halvår 2021 går som i første halvår, vil omsetninga i Rana,  justert for konsumprisindeksen, vara den samme i 2021 som i 2017. Den samme prognosen for heile landet er en økning på 2,5 prosent. Dette framgår av SSB-tall, som eg har indeksjustert (KPI).

Eg har tatt fram tall for de landfaste kommunan på Nord- og Midt-Helgeland. Nesna er også med siden handelsstedet ligger på fastlandet, og Nesna er den kommunen som mister mest handel, heile 6,4 prosent perioden 2017-2021, tett fulgt av Hemnes på 5,5 prosent. Tredjeplass fra bunnen har Alstahaug med minus 3,2 prosent. Kommunen med sterkest økning er Vefsn med heile 7,9 prosent. Deretter følger Hattfjelldal med 5,4 prosent. For Grane og Leirfjord er det små økninger, og Rana ligger altså an til ingen økning. 

 Perioden 2017-2021 gir et bilde av handelen i Coronaens tid. Tallene for 2020 gjenspeiler at handelen sluttet å krysse både kommune- og riksgrenser, og økninga for landet under ett var 11 prosent. For Alstahaug, Vefsn og Rana var realvekst dette året på 9-14 prosent. Hemnes hadde størst økning med 15 prosent, Leirfjord økte 7 prosent og Nesna 2,5 prosent. Grane og Hattfjelldal hadde faktisk en realnedgang.

Tallene for første halvår 2021 gir en peikepinn på handelens evne til å holde på de kundan som kom til under Coronaen. Landsgjennomsnittet ligger an til å bli -6,0 prosent, og det er lekkasje til utlandet. Det er bare Hemnes og Rana som ligger an til større nedgang i 2021 enn landsgjennomsnittet, Hemnes med 10 prosent og Rana med 7 prosent, som eter opp heile veksten i åran 2018-2020. Alstahaug ligger an til å tape knappe 5 prosent av omsetninga fra 2020 til 2021. Det tilsvarer halvparten av veksten i 2020 og føyer seg inne i rekka av svake tall etter 2017. Vefsn ser ut til å være flinkest av de tre store til å holde på kundan, og nedgangen ligger an til å bli knapt 4 prosent. Grane er helt i den andre enden og ligger an til en realvekst på 6,8 prosent fra 2020.

Tallene forteller også at folks handlevaner har endra seg mer enn det Coronaen har utløst. Det mest markante er at Mosjøen framstår som handelsbyen på Helgeland. I 2018 var det tilbakegang, men i 2019 snudde det, og det har vara inn i 2020 og 2021. Den som avgir mest til Mosjøen, er handelen i Sandnessjøen. Rana mister nok mest handel til Sverige, men tallene tyder ikke på at Rana øker sin attraktivitet blant befolkninga i nabokommunan. I 2017 var omsetning per innbygger 5000 kroner høyere i Rana enn i Vefsn. I 2021 ligger de an til å gå forbi Rana. 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.