– Veldig glad for at løsningen er på plass!

Lurøy Senterparti og samferdselsnemda i Lurøy kommune har siden i februar jobbet for å sikret at godshåndteringen på Tonnes videreføres på samme måte som det gjøres i dag. Nå er avtalen i havn.

Tonnes kai har gjennom generasjoner vært et viktig kai for mottak og distribusjon av gods på Helgeland. Her får næringslivet levert store kolli og entreprenørmateriell, mengder med fisk og krabbe går over kaia og folk bruker det som sitt avreisested til kommunen, omliggende kommuner og nordover mot Bodø.

I dag inngikk Nordland fylkeskommune en avtale med Norwegian Shores og Jim Lorentsen som sikrer videre godshåndtering på Tonnes. Det kommer fram i en pressemelding fra Nordland Senterparti.

– Jeg er svært glad for at vi kom i mål, og kan glede folk og næringsliv med at godshåndteringen på Tonnes videreføres på samme måte som det gjøres i dag, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande.

Sikrer gods i regionen

Etter at avtalen om godshåndtering på Tonnes ble sagt opp av kaieier på Tonnes, har det vært jobbet for å få på plass en løsning som sikrer godshåndteringen i regionen.

– Jeg har stor forståelse for usikkerheten som har vært, i og med at den gamle avtalen avsluttes i morgen. Men desto mer gledelig er det at vi nå kan berolige med at vi ikke får noe brudd i godsflyten over Tonnes, sier Sande.

– Dette er en gledens dag for næringslivet og befolkningen, som virkelig har blitt tatt på alvor med ei god løsning. Det er er en stor lettelse at dette er kommet på plass, sier Iren Beathe Teigen, kommunestyrerepresentant i Lurøy kommune og fylkestingsrepresentant for Senterpartiet.

Hun forteller videre at denne saken har vært jobbet med fra Lurøy Senterparti og samferdselsnemda i Lurøy kommune siden i februar.

– Det har vært en krevende sak å håndtere, men heldigvis fikk man på plass en løsning, og jeg er stolt over at råd for transport og infrastruktur i samarbeid med administrasjonen har fått til dette.

Næringsaktører i samarbeid

Norwegian Shores og Jim Lorentzen, to næringsaktører som er avhengig av en stabil godsflyt via Tonnes, har gått sammen for å sikre tilbudet for hele regionens næringsliv. I samarbeidet dekker Nordland fylkeskommune deler av kai-leien, og sikrer at tilbudet videreføres på samme kai som i dag.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
– Det har vært viktig for Norwegian Shores å sikre dette tilbudet, og er årsaken til at vi har engasjert oss i dette. Vi er svært glad for at vi nå er en del av løsningen som sikrer godsflyten over Tonnes, sier Fredrik Nordøy i Norwegian Shores.

Fått med deg disse sakene?