Administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen. Foto: Roger Marthinsen

«Vi er nå i en situasjon der Helse Nord setter faglige råd til side»

– Vi ser oss nå nødt til å si fra om at Helse Nord er i ferd med å undergrave forutsetningene om styrking og videreutvikling av sykehuset i Mo i Rana, skriver administrerende direktør i Mo Industripark, Arve Ulriksen, i et åpent brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Åpent brev: Vil statsråden gripe inn for å sikre gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester på Helgeland?

På regjeringens nettsider står det at «Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.» Vi er nå i en situasjon der Helse Nord setter faglige råd til side og risikerer å kraftig svekke mulighetene for at befolkningen på Helgeland får tilgang til gode og likeverdige helsetjenester.

Vi har forståelse for at lokaliseringsdebatter innen spesialisthelsetjenesten skaper engasjement og debatt, og at ulike hensyn må veies mot hverandre. Til tross for vår skuffelse rundt at tidligere helseminister Bent Høie besluttet å flytte hovedkontorfunksjonene i Helgelandssykehuset fra Mo i Rana til Sandnessjøen, var dette derfor et vedtak vi tok til etterretning. Dessverre ser vi at forutsetningene for vår aksept nå undergraves av Helse Nord.

Helse Nords direktør foreslår at det nå skal åpnes for tarmkreftoperasjoner i Mo i Rana, og så skal tjenesten overføres til sykehuset i Sandnessjøen i 2024. Det er i strid med absolutt alle faglige vurderinger og argumenter. Om innstillingen går gjennom, vil det kraftig svekke vår tillit til at Helse Nord vil det beste for innbyggerne på Helgeland.

Mo i Rana har blitt trukket fram som et eksempel på hva det grønne skiftet kan bety for distriktene og Nord-Norge, med befolkningsvekst og fornyet optimisme. Det er forventet stor vekst i Rana og regionen i forbindelse med etablering av storskala battericelleproduksjon. Dette bidrar til å oppfylle regjeringens ambisjoner for både ny grønn industri og for distriktene.

Med industri trengs det også samfunnsberedskap for å ivareta sikkerheten til ansatte og innbyggere. Vi har bedrifter i industriparken underlagt storulykkeforskriften. Et velfungerende sykehus i nærheten av en av Norges største industriparker, er derfor viktig av beredskapshensyn. En nedbygging av kirurgimiljøet ved sykehuset i Mo i Rana vil svekke denne beredskapen.

Vi har ingen grunn til å tvile på at regjeringen ønsker at sykehuset i Mo i Rana skal styrkes og videreutvikles. Dette må følges opp med handling, og vi ser oss nå nødt til å si fra om at Helse Nord er i ferd med å undergrave forutsetningene om styrking og videreutvikling av sykehuset i Mo i Rana. All erfaring viser at det er svært vanskelig å bygge opp fagmiljøer, og tungt å rekruttere medisinsk spesialkompetanse til distriktene. Når vi allerede har et fungerende fagmiljø i Mo i Rana, er en nedbygging av dette å spille høyt med befolkningens tilbud og sikkerhet.

Kvaliteten ved tarmkreftkirurgien i Mo i Rana har, ifølge eksterne faglige vurderinger, vært god. Likevel ble alle operasjoner stanset også ved dette sykehuset, etter at det viste seg at sykehuset i Sandnessjøen ikke hadde tilfredsstillende kvalitet på disse tjenestene. Begrunnelsen fra Helse Nord ser ut til å ha være rent politiske. Resultatet av stopp i tarmkreftkirurgien også i Mo i Rana, har vært økt ventetid for kreftpasienter både på Helgeland og i Nordland. Dette risikerer vi nå skal bli en permanent situasjon.

Helse Nord må overholde vedtaket om at sykehuset i Mo i Rana skal styrkes og videreutvikles, og de må forholde seg til faglige råd. Vi ber med dette om at helse- og omsorgsministeren griper inn med et klart styringssignal om at tarmkreftkirurgien skal gjenåpnes i Mo i Rana, forbli der og videreutvikles for framtiden. Alternativet vil innebære svekket beredskapsnivå for en industriby, og svekket evne til å kunne sikre befolkningen gode og likeverdige helsetjenester.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Med vennlig hilsen,
Arve Ulriksen
Adm.dir. Mo Industripark AS

- - - - -

 

Saken fortsetter under annonsen.