Foto: NTB

"Vi er overbevist om at det er mulig å finne tiltak som beskytter både helse og nordisk grensefrihet"

– Nå er det på tide å finne verktøy for å bekjempe smittespredning mer koordinert, skriver representerer for kommuner, regionale myndigheter og næringslivet langs den norsk-svenske grensen, som oppfordrer statsminister Jonas Gahr Støre og Magdalena Andersson til å samarbeide.

Jonas Gahr Støre og Magdalena Andersson bør samarbeide om smittebekjempelsen

Den stengte grensen mellom Sverige og Norge i 2020 og 2021 har hatt en sterk negativ innvirkning, både økonomisk og menneskelig. Nordisk tillit er skadet. Før jul tok pandemien fart igjen og krav om innreiseregistrering og prøver ved grensen ble innført ved innreise til Norge. Sverige innførte krav om dyre PCR-tester før innreise. I praksis ble grensen stengt igjen. Vi etterlyser koordinert krisehåndtering som ikke betyr at våre sammenvevde samfunn rives i stykker på denne måten av nasjonale beslutninger.

Pandemien oppsto på kort varsel og vi forstår at situasjonen for innbyggere i grenseregionen ikke hadde tid til å ta hensyn til i starten, men nå er det på tide å finne verktøy for å bekjempe smittespredning mer koordinert.

Våre grenseregioner er bygget på den nordiske passunionen fra begynnelsen av 50-tallet. Næringslivet og arbeidsmarkedet fungerer godt over grensen og derfor blir de økonomiske effektene store for pendlere, ansatte og gründere da grensen ble stengt. Norge og Sverige er en av hverandres viktigste handelspartnere. Norge og Sverige er en av hverandres viktigste handelspartnere. Dersom 1 prosent av Sveriges og Norges handel hemmes av grensehinder, tilsvarer dette minst 3 milliarder svenske kroner per år. Tilliten til det felles arbeidsmarkedet risikerer å kollapse dersom dette får fortsette.

Mindre oppmerksomhet, men minst like viktig, er de sosiale effektene av pandemien. Familie og venner har lagt opp livet og aktivitetene sine ut fra at grensen er åpen, men de fikk ikke være med selv på 1-2 meters avstand under dåp, festivaler og begravelser. Vi opplever at det sosiale limet som er bygget opp mellom mennesker, arbeidskolleger eller venner har blitt skadelidende under pandemien, og det er en risiko for at det blir dypere dersom daglige kontakter blir vanskelig fortsatt.

Vi forstår at smittebekjempelse er viktig, men vi er overbevist om at det er mulig å finne tiltak som beskytter både helse og nordisk grensefrihet. Statsminister Jonas Gahr Støre og Magdalena Andersson bør ta initiativ til samarbeid og umiddelbart gi Folkehelseinstituttet og Folkhälsomyndigheten i oppgave å komme med forslag til hvordan landene kan koordinere seg bedre. Sverige og Norge tok ulike strategivalg i begynnelsen av pandemien, og dette er en grunnleggende årsak til mangelen på reelt samarbeid på nasjonalt nivå. Det er av største betydning for oss at Norge og Sverige, bilateralt og i nordisk samarbeid, skaper krisehåndtering som ikke river vår sammenvevde grenseregion i stykker.

Vi, undertegnede, representerer seks grensekomiteer. Våre organisasjoner representerer kommuner, regionale myndigheter og næringslivet langs den 163 km lange norsk-svenske grensen. Vårt mål er et grensesamarbeid med sterk og bærekraftig vekst, hvor grensen skaper muligheter og gir merverdi for innbyggere, besøkende og næringsliv. Grenseregionene er lakmusprøven på nordisk samarbeid.

Vi oppfordrer regjeringene til å umiddelbart å gi Folkehelseinstituttet og Folkhälsomyndigheten i oppdrag å finne løsninger og samarbeid som ivaretar både helse og nordisk grensefrihet! 

Linda Engsmyr, styreleder, Svinesundskomiteen

Per Jonsson, styreleder, Gränskommittén Värmland-Østfold

[annonse]
Knut Hvithammer, styreleder, Grenseregionen ARKO

Aud Hove, styrerepresentant, Grensekomiteen Innlandet-Dalarna

Tomas Mörtsell, styreleder, Mitt-Skandia

Tanja Joona, styreleder, Nordkalottrådet

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.