Foto: Roger Marthinsen

"Vi er sterkt bekymret på vegne av våre ansatte, deres familier og hele Rana-samfunnet"

Skrevet av Industri- og næringsledere på Nord-Helgeland
20.10.2020 11:47 - OPPDATERT 20.10.2020 16:01

Bekymringsmelding: Det kan bli utrygt i Ranasamfunnet

Vi er som industri- og næringslivsledere sterkt bekymret over at Helse Nord fjerner kreftkirurgien fra hele Helgeland til Bodø og Tromsø. Dette oppleves som en kollektiv straff her i Rana, siden det ikke finnes kvalitetsmessige grunner som bakgrunn for beslutningen. Vi opplever derimot at det er kvalitetsproblemene ved kreftkirurgien i Sandnessjøen, som er årsaken til at vårt lokale sykehus i Rana nå faktisk bygges ned.

Vi er store arbeidsgivere i Rana (vi som har signert sysselsetter totalt 2349 arbeidstakere), og vi er sterkt bekymret på vegne av våre ansatte, deres familier og hele Rana-samfunnet. Vi tror dette skaper utrygghet for pasienttilbudet lokalt, og det skaper ikke minst mistillit til Helse Nord som tar en slik uforståelig avgjørelse.

La oss først som sist slå fast at vi har støttet ditt vedtak om å ha ett sykehus på to lokasjoner på Helgeland. Dette er en god løsning for en stor region, derfor har vi også unnlatt å kommentere de mange utfallene mot sykehuset i Rana siden vi oppfattet at planene om ett sykehus med de samme funksjonene på to lokasjoner stod fast. Når vi nå reagerer er det fordi vi ser at Helse Nord sin uforståelige inngripen kan være med å ødelegge en god kirurgisk funksjonsfordeling samt arbeidsmiljøet ved begge sykehusmiljøene på Helgeland. Vår opplevelse, er at det ved sykehuset i Rana, er et svært godt arbeidsmiljø, et arbeidsmiljø Helse Nord nå er på god vei til å ødelegge ved å spre frykt og usikkerhet. Dette har våre ansatte og deres familier notert seg.

Vi er underlagt storulykkeforskriften som større industrivirksomheter, og vi er bekymret for den svekkede kirurgiske beredskapen i Mo i Rana som dette vedtaket medfører. Det kirurgiske miljøet i Rana er størst på Helgeland. Vi må ta vare på fagfolkene våre, ikke skyve nødvendige kreftoperasjoner flere timers reisevei unna. Dette vil også svekke rekrutteringen, som derved fører til ytterligere belastning for pasienter og pårørende. Det samme kirurgiske miljøet er som sagt også en del av det akuttkirurgiske miljøet ved storulykker.

Vi trenger et sterkt sykehus i Rana. Befolkningsmessig så utgjør Nord-Helgeland 47 % av befolkningen på Helgeland. Mens svært mange av kommunene i sør opplever befolkningsnedgang, så er det ifølge SSB befolkningsvekst frem mot 2040 for Rana, Nord-Norges 3 største by.

Vi har selvsagt notert oss at styreleder Renate Larsen i Helse Nord åpent kommuniserer at hun jobber for at det skal være et stort sykehus i Sandnessjøen og et lite sykehus i Mo i Rana. Etter vårt skjønn er dette overhodet ikke i samsvar med det faktiske vedtaket. Styreleder Renate Larsen har med dette avslørt hva som er hennes langsiktige plan for sykehuset i Rana; det skal bli mindre.

Fra et ledelsesperspektiv er det derfor oppsiktsvekkende at Cecilie Daae i Helse Nord, gjennom å flytte operasjonene fra Rana, selv bidrar til å svekke tilliten til både Helse Nord og Helgelandssykehuset Mo i Rana. Behandlingen som pasienter og ansatte tilhørende Helgelandssykehuset Mo i Rana nå opplever, mangler sidestykke. Det finnes jo ingen faglig begrunnelse for det som nå gjøres. Sykehuset i Mo i Rana har gode resultater, og best i hele landsdelen i de årlige kvalitetsundersøkelsene for tykk og endetarmskreft. Disse kreftdiagnosene er den nest hyppigste kreftformen i Norge når man ser på begge kjønn samlet, og årlig diagnostiseres 4000 nye pasienter.

Dersom Helse Nord opprettholder dette vedtaket, som også er gjort uten konsekvensutredning, kan det ikke tolkes som annet enn mistillit til fagmiljøet ved vårt sykehus her i Mo i Rana. Det er en mistillit vi kan forsikre Helse Nord om at Rana samfunnet ikke vil akseptere.

Vi har en direkte invitasjon til deg helseminister Bent Høie:

[annonse]
Du må besøke sykehuset i Rana for en samtale om pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og kvalitetsarbeid. Dette fortjener fagmiljøet i Rana som vi mener har hatt en svært ryddig tilnærming i hele sykehusprosessen. Der ser vi gjerne at du forklarer fagmiljøet i Rana hvorfor det ikke er godt nok å ha landsledende kvalitetstall. Et slikt besøk bør skje så snart som mulig og før Helse Nord havarer hele sykehusprosessen.

Carles Rovira Caroz, Celsa Armeringsstål AS, CEO

Frode Johan Berg, Elkem ASA Rana, Verksdirektør

Roar Bustnes, FerroGlobe Mangan Norway AS, General Manager

Gunnar Moe, Rana Gruber AS, Adm.Dir.

Tom Einar Jensen, Freyr AS, Adm.Dir.

Nils Harald Øyjord, Mo Industritransport AS, Daglig leder

Johnny Vangen, SMA Minerals AS, Plant Manager

Roger Skatland, Momek AS, Adm.dir.

Trond Harry Hansen, MBA Entreprenør AS, Daglig leder

Arnt Skogsøy, Westcon Helgeland AS, Daglig leder

Eigil Dåbakk, Sintef Norlab AS, Adm.dir.

Leif Olav Sagen, Meyership AS, Daglig leder

Arve Ulriksen, Mo Industripark AS, Adm.Dir.

Johan Roger Smith Nilsen, Helgand Holding as, Daglig leder

Stein Rune Øijord, Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS, Daglig leder

Finn Ola Helleberg, Helgeland Plast AS, Daglig leder

Kjell Jens Lund, Anleggs-Service AS, Daglig leder

Jens Rønning, Miljøteknikk Terrateam AS, Daglig leder

Odd Husnes, MIP Industrinett, Daglig leder

[annonse]
Geir Lorentsen, Tre og Betong AS, Daglig leder

Odd Steinar Pedersen, Ospas AS, Daglig leder

Idar Rønning, Unimaskin AS, Daglig leder

Roger Nykmark, Polartrans AS, Daglig leder

Johannes Sandhei, Imtas AS, Daglig leder

Helge Karstensen, Glør AS, Styreleder

Terje Sund Olsen, Mo Fjernvarme AS, Daglig leder

Alf Øverli, Rana Industriterminal AS, Daglig leder

Erling Remy Pedersen, Grotnes AS, General Manager

Lars Magnus Høgaas, Haaland AS, Daglig leder