Konrad Lillerødvann Foto: Silje-Tamara Rojas

"Vi her oppe i dalene ønsker å være med i det grønne skiftet og få delta i utviklingen av kommunen"

Skrevet av Konrad Lillerødvann
20.05.2020 19:30

Rana Blads markedsavdeling lanserer i juni sin nyeste satsing Grønt Blikk – "en helt ny kanal som skal løfte frem næringslivets grønne historier og bygge opp regionens stolthet".

Jeg har hele mitt liv arbeidet i grønne næringer; skogbruk og landbruk. Jeg kjenner ikke akkurat at vi ute i distriktene, der de grønne verdiene er og ikke må skapes, blir involvert i det grønne skiftet og får dele den såkalte stoltheten vi som forvaltere av vår egen og felles naturressurser driver med til daglig. Denne stoltheten må vi sørge for selv, der vi i utkantene har opplevd å ha nedklassifiserte veier og bruer som har umuliggjort skogsdrift, inn- og uttransport av produkter og driftsmidler uten å bryte vektbegrensningene.

Når tilgjengeligheten for oss som privatpersoner og næringsaktører trues ved utrasing av veier mv. blir vi møtt med en øredøvende taushet fra de som er valgt til å tjene oss ved siste valg. Vi blir forespeilet å kanskje måtte få en viktig vei stengt fordi kommunen mangler penger til det.

Når den tredje tverrforbindelsen på Gruben ble åpnet (til 22 mill.) stilte ordfører i full mundur i direktesending med Rana Blad og med gratis kaffe og pølser på den lokale bensinstasjonen. Hvorfor ikke bare si, herr ordfører; at veien skal åpnes? Er det for mye forlangt?

I siste kommunestyremøte bevilget dere 150 mill til flyplass og 10 mill. til Freyr. Penger til ikke lovpålagte oppgaver. Dere knuste sparegrisen, som rådmannen sa. Jeg er for både flyplass og batterifabrikk, men hallo, vi her oppe i dalene ønsker å være med i det grønne skiftet og få delta i utviklingen av kommunen, som også er vår – selv om det ikke høres eller føles sånn.

Vi trenger å få litt "stolthet", litt oppmerksomhet og litt trygghet for å få leve i "verdens vakreste dal", som vi er kåret til blant skifolket. Vi må ikke føle at alt vi får er almisser. Det har vi ikke fortjent. Konrad Lillerødvann

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.