Foto: Mo industripark

"Vi kan bidra til at de nye innbyggerne blir værende"

Skrevet av Klubben, Rana voksenopplæring
09.06.2021 06:00

– Det er viktig at ressursene vi har igjen på Rana voksenopplæring opprettholdes, slik at vi står godt rustet til å ta imot tilflytterne, skriver Klubben ved Rana voksenopplæring.

ÅPENT BREV TIL POLITIKERNE I RANA KOMMUNE

Hva gjør vi i Rana kommune for å integrere utenlandske tilflyttere?

I Rana No 23.11.20 ble det presentert tall fra SSB som viste at innbyggertallet på Helgeland går ned. Her kommer også Rana kommune svært dårlig ut. Statistikken viser at innbyggertallet har gått ned med 239 personer siden inngangen av 2019. Dette er en trend som har fortsatt første kvartal i år, med en nettoinnflytting til Rana på minus 10 personer.

I Rana rår det for tiden en stor optimisme. Batterifabrikk, storflyplass, og dypvannskai vil kreve større arbeidskraft enn det vi har nå. Ut ifra det vi leser i lokal media, rettes søkelyset i stor grad mot det utenlandske arbeidsmarkedet. Spesielt Freyr har uttalt at de må lete i det asiatiske arbeidsmarkedet for å finne folk med kunnskap om batteriproduksjon. 

Nye innbyggere i Rana er svært positivt for kommunen vår, både i form av arbeidskraft og økte skatteinntekter. Et mangfoldig og flerkulturelt samfunn er vi også tjent med av flere årsaker. Språket er en av nøklene til integrering! Vi mener at for å være en aktiv og integrert innbygger i Rana kommune, er det viktig at man kan anvende det norske språket. Vi går ut ifra at målet i Rana er at denne bosettingen av nye innbyggere i størst mulig grad skal bli varig, slik at vi snur den negative trenden med innbyggertallet. 

Vi på Rana voksenopplæring har god kompetanse og lang erfaring i forhold til norskopplæring for voksne innvandrere. De siste årene har vi opplevd at vår skole har blitt kraftig nedbemannet. Mye kompetanse har blitt overflyttet til andre skoler. Denne kompetansen har det tatt lang tid å bygge opp. Derfor er det viktig at ressursene vi har igjen på Rana voksenopplæring opprettholdes, slik at vi står godt rustet til å ta imot tilflytterne. Skolen vår ønsker å delta aktivt med språkopplæringen, og vi håper at kommunen forstår viktigheten av å benytte seg av kompetansen vår. Vi kan bidra til at de nye innbyggerne blir værende.

Bruk oss!

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.