NVE vil ha et fast rammeverk på plass, før man behandler nye vindkraft-søknader.

– Vi kan ikke gå inn for industrialisering av urørt natur som «branding»

Skrevet av Anne Sofie Urke, Einar Bondevik
03.08.2019 13:12 - OPPDATERT 03.08.2019 17:42

Rana KrF ber om stans i vindmølleplaner på Sjonfjellet.

Rana kommune ga en tydelig høringsuttalelse i 2013, sak 93/13, der man  
gikk imot at det skulle bli gitt konsesjon til vindmøller på Sjonfjellet.  
Det er ikke noe i dagens planer som endrer ved begrunnelsen man ga i den  
uttalelsen. Regionen har fortsatt et stort kraftoverskudd. Det som er  
forandret er at NVE i april i år sendte ut et forslag til mulige områder  
for utbygging av vindkraftindustri. Rana kommune er ikke inkludert i dette  
mulige området. Det gir enda mindre grunn til å bruke mer ressurser på  
diskusjon og planarbeid på dette prosjektet.

Når vindkrafttutbygging blant flere nevnes i sammenheng med planene om  
batterifabrikk er det nødvendig å påpeke at dette er to forskjellige  
saker. Det er i dag tilstrekkelig produksjon av elektrisk kraft i regionen  
til også å dekke behovet ved en eventuell batterifabrikk.

I tidligere framlegg har Freyr omtalt strøm fra vindkraftverk som positivt  
for merkevarebyggingen av batterifabrikken. Samtidig har det i  
presentasjonen av fabrikk-planene blitt vist til et skrikende behov i  
blant annet bilindustrien for denne type batterier. Det virker litt  
underlig at man har behov for denne type merkevarebygging for et produkt  
markedet i så stor grad likevel etterspør. Vi kan ikke gå inn for  
industrialisering av urørt natur som «branding».

Batteriproduksjon har imidlertid en annen utfordring når det gjelder  
merkevarebygging. Mineralene man trenger i produksjonen kan for en stor  
del stamme fra konfliktområder, slik det ble belyst ved predsprisvinner  
Mukweges besøk i Norge i mai. Om Freyrs batterifabrikk kan være med i  
front av  arbeidet for «rene» mineraler med aktsomhetsvurderinger i tråd  
med FNs veiledende prinsipper, vil det både være god merkevarebygging for  
Freyr og et steg i positiv utvikling for mennesker i disse områdene.

Anne Sofie Urke, leder Rana KrF
Einar Bondevik, nestleder Rana KrF

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.