Tomas Norvoll talte varmt for å ta hele landet i bruk, under sitt innlegg til Aps landsmøte.

– Vi kan ikke leve av vern

Skrevet av Roger Marthinsen
05.04.2019 06:00

– Vi skal leve av bærekraftig vekst, var det klare budskapet fylkesrådsleder Tomas Norvoll ga til Arbeiderpartiets landsmøte.

Norvoll hold et innlegg under gårdagens åpning av Arbeiderpartiets landsmøte, der han talte varmt for å egge til rette for verdiskapning i distriktene – og at mer av verdiene må bli igjen i distriktene for å skape vekstkraft.  

– Vi må få distriktspolitikken mye nærmere folk. I Nord-Norge kommer verdiene fra havet og krafta. Fisken og havet er bærebjelken i store deler av Kyst-Norge. Våre samfunn er bygd opp rundt verdiskaping. Hvis Norge skal utvikle seg videre må større deler av verdiskapingen bli igjen der den skapes, påpekte Norvoll i innlegget, der han understreket at bosetting i hele landet er en viktig verdi for Arbeiderpartiet.

– Fundamentet for bosetting er arbeid og trygge velferdstjenester. Arbeiderpartiets løsning er sterkere felleskap, fremfor skatteletter, påpekte Norvoll, som videre fremhevet den kraftforedlende industrien i fylket som fundament for noen av Norges grønneste arbeidsplasser.

– Det grønne skiftet kan bare lykkes når vi forener distriktene og byene, poengtere Norvoll. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.