"Vi kan kutte navlestrengen når som helst, og la Nesna bli en selvstendig institusjon"

– Tilliten mellom Nesna og Nord Universitet er så tynnslitt at det er vanskelig å se at den kan gjenopprettes, skriver SVs Freddy André Øvstegård og Mona Fagerås.

----------------

Debatt # Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.  

----------------

SV står med folket på Nesna

SVs standpunkt står fast. Vi ønsker reetablering, av en selvstendig, fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna.

Vi er mildt sagt overrasket over at regjeringen velger å legge lærerutdanninga på Nesna under Nord Universitet. I valgkampen sto vi sammen med sentrale politikere fra både Senterpartiet og Arbeiderpartiet som lovet gjenoppbygging av Høgskolen i Nesna som en fullverdig institusjon. Det var en slik løsning vi var med å på å fremme i forrige Stortingsperiode, og som vi stemte for sammen med andre partier på rødgrønn side. Vi prøvde alle virkemidler, og sammen med folkeaksjonen løftet SV også saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Les også:
Da regjeringa satte av penger til dette i budsjettet, forventet vi at løftet fra Ap og Sp ble fulgt opp. Men nå ser vi overraskende nok at Ola Borten Moe har andre planer. SV sitt standpunkt derimot, står fast. 

Hvorfor er Nesna-saken viktig? Jo, vi har sett en generell sentralisering også av utdanningssektoren de siste årene som er med på å fjerne livsgrunnlaget for mange regioner og distrikter. Utdanning, kompetanse, rekruttering til viktige velferdsyrker, det her henger sammen, for lærere og sykepleiere blant annet, og er utrolig viktig for å bygge samfunn i hele landet.

SV står sammen med ansatte og studenter på Nesna som mener at en selvstendig og fullverdig institusjon gir de beste rammene og betingelsene for en reetablering, og en oppbygging av en fremtidsretta og sterk institusjon, som skal utdanne viktige fagfolk for landsdelen.

Så, hva skal SV gjøre videre? For det første kaller vi inn Ola Borten Moe for å redegjøre for Stortinget for hva slags planer han har nå når Nesna skal reetableres. Vi vil vite hva regjeringa vil med deres planer, og hvordan de kan imøtegå de bekymringene som kommer fra regionen. Etter at fusjonen ble iverksatt i 2016, jobbet Nord universitets ledelse systematisk for å rive ned det som Høgskolen i Nesna (HiNe) hadde bygd opp. Nå er tilliten mellom Nesna og Nord Universitet så tynnslitt at det er vanskelig å se at den kan gjenopprettes. Spørsmålet er hva statsråd Moe vil gjøre for sikre den nødvendige tilliten og entusiasmen som forutsettes for at reetableringen av en utdanningsinstitusjon på Nesna skal bli vellykket? Hvordan kan vi ha tillit til at Nord Universitet leverer? Hvordan vi kan bygge den institusjonen som er lovet?

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Hvis regjeringa faktisk går videre med sin plan om å legge Nesna tilbake i Nord universitet sitt fang, så betyr ikke det at det må være sånn for all framtid. Vi kan kutte navlestrengen når som helst, og la Nesna bli en selvstendig institusjon, selv om lærestedet gjenoppstår som en del av Nord i første omgang. Vi lover at SV vil fortsette kampen fra opposisjon, og gjøre det vi kan for å få regjeringen til å holde sine løfter.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.