Foto: Roger Marthinsen

"Vi kommer til å bygge nytt sykehjem neste periode"

Skrevet av Elin Dahlseng Eide, Varaordførerkandidat Arbeiderpartiet
11.06.2019 19:30 - OPPDATERT 12.06.2019 06:03

Rana Ap vil bygge nytt sykehjem

I leserinnlegget i Ranano.no 5. juni tar Edgar Iversen opp behovet for flere sykehjemsplasser i Rana. Behovet er stort. Han vil ha svar på når vi kan vente en forandring. Det er et betimelig spørsmål.

Rana Ap vil at vi skal ha tilstrekkelig med både sykehjems- og korttidsplasser i kommunen. Arbeiderpartiet går derfor til valg på å byggenytt sykehjem i flere trinn for å sikre tilstrekkelig antall sykehjemsplasser. I Rana trenger vi om lag hundre flere sykehjemsplasser frem mot 2030, og nytt sykehjem ligger allerede inne i langtidsplanen!

Vi tør å gå til valg på nytt sykehjem fordi kommunen nå drives slik at vi hvert år får et overskudd som kan brukes som egenkapital ved investeringer. Det er helt nødvendig for å løse oppgavene som ligger foran oss – ikke minst for realiserer flere sykehjemsplasser.

Skal vi kunne investere for framtida må vi selv sikre oss handlingsrom til det. Vi må sette av noen penger til investeringer i fond. Brukes disse pengene til løpende utgifter, da har vi ikke råd til å investere. Alternativt blir lånene så store at de i neste omgang må betales med nedskjæringer i personal og andre løpende utgifter.

Nå blir skolene i alle bydeler bygd nye eller oppgradert. Ranahallen er renovert. Flerbrukshaller tas i bruk. Vi investerer tungt for næringslivet og framtidas arbeidsplasser. Samtidig blir vi flere eldre og nå må vi ta tak på omsorgssida. Med fortsatt sunn økonomisk styring går vi til valg på at vi kommer til å bygge nytt sykehjem neste periode. Vi vet hvordan vi får råd til det.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.