Foto: Privat.

"Vi lever i en akselererende samfunnstid der individer opplever at de må øke tempoet for å holde seg på samme sted"

– Økt hastighet er mantraet for en tid preget av rask lesing, lyntog, hurtigmat, powernaps og speeddating, skriver Allan Berg.

--------–

#KRONIKK   

Dette er kronikk. Meninger og ytringer i teksten står for skribentenes regning. 

----------

Naturen ... kaller

Økt hastighet er mantraet for en tid preget av rask lesing, lyntog, hurtigmat, powernaps, speeddating... Den tyske sosiologen Hartmut Rosa hevder at vi lever i en akselererende samfunnstid der individer opplever at de må øke tempoet for å holde seg på samme sted. Det er en tid med en forestilling om at vi må forbedre og optimere våre kropper og sinn, våre evner og sosiale nettverk, for å unngå å bli etterlatt og forbikjørt. 

Dette er en utvikling som de siste årene har resultert i en oppblomstring av selvhjelp og ikke minst selvhjelpsbøker. Utvalget av bøker med veiledning og coaching om smått og stort, samt utfordringer i ulike TV-kanaler og digitale feeds om hvordan vi maksimerer livet på ulike måter, er massivt. Til dette kommer alle de luftige løftene som reklamer for hva som gjør livet godt og lykkelig for «meg». Psykiateren Finn Skårderud stiller det helt sentrale spørsmål om mye av samtidens språk om sinnet og selvutvikling rett og slett savner forståelsen av hva det er å være et menneske? For hvor ble det av de andre, hvor ble det av det relasjonelle? 

Is There Anybody Out There?

Senmoderniteten har gjort verden "stum", det som i beste fall kommer tilbake når vi snur oss er vårt eget ekko, ifølge Rosa. Verden har blitt avfortryllet, og både mennesker, dyr og gjenstander har blitt redusert til ressurser, instrumenter og årsaker. Den opplevde tomheten gir oss en lengsel og svar på spørsmål, som imidlertid ofte søkes fylt med selvutvikling, forbruk og kontroll, ifølge Rosa. Is There Anybody Out There? spør Pink Floyd igjen og igjen, i albumet The Wall – det blir bare ekko.  Det samme ekko møter svært mange som ønsker et bedre liv og ønsker bærekraftige selvhjelpstips. 

Resonans

Mange av disse anbefalinger innen selvutvikling og populær psykologisk litteratur, er nok enige om at mange av disse anbefalinger også kan ha stikk motsatt effekt. Ikke minst sosiologen Rosa er kritisk, som samtidig er opptatt av hvordan man gjennom relasjoner og sosiale strukturer kan skape det gode liv. 

Han kaller løsningen 'Resonans', og bruker begrepet resonans for å beskrive et ideelt menneskelig forhold til verden. Det er et forhold hvor man på en og samme tid blir rørt av verden og beveger den. I relasjoner preget av resonans fremstår verden som meningsfull og responsiv. Resonans er opprinnelig et begrep fra fysikken som blant annet brukes til å beskrive akustiske fenomener: Når man for eksempel bringer en stemmegaffel inn i svingninger ved siden av en annen, vil denne andre begynne å svinge med sin egen frekvens. 

[annonse]
Resonans er en utveksling - det handler om å være åpen og lytte. På denne måten er vi som mennesker mer mottakelige for at det i møtet kan være en resonans, der vi lar oss påvirke og kan forandre oss. I dette møtet merker vi også at noe er utenfor for vår kontroll. Noe som setter spor, er meningsfullt, noe vi ønsker å strekke oss etter uten et ønske om å eie, dominere eller kontrollere – som natur, kultur og andre mennesker.

Bedre liv i lag og i endring?

Det mest verdifulle i livet skjer når du blir overveldet av for eksempel skjønnheten i et landskap, et musikkstykke eller i en person. Denne effekten kan sammenlignes med et "anrop". Noe kaller på oss utenfra og vi svarer og lar det trenge gjennom vårt forsvar for kontroll, distansering og likegyldighet. Det er noe som kan forandre oss. Tiden etterspør forandring og skifte og ikke stillstand og stumhet, og heldigvis finnes det et mangfold av muligheter - natur, kunst, kultur, mennesker og fellesskap - for resonans. 

Naturen kaller .... klarer vi å ta dette anrop, klarer vi å møte resonans der den er? Det vil kreve noe ekstra, bidra til noe unikt, etterspørre involvering, endre oss, bidra til noe nytt og meningsfullt og kanskje være sjansen for et enda bedre liv.  

God sommer!

Allan Berg