Det vil være en stor fordel å samle legekontor, ambulansebil og -båt i nærheten av der det også kommer nytt fergekai på Tonnes, mener Lurøy Aps ordførerkandidat, Morten Aspdal Olsen.

"Vi må sikre at alle innbyggerne får enkel tilgang til et legekontor"

Skrevet av Tarjei Østrem, Morten Aspdal Olsen
10.07.2019 19:30 - OPPDATERT 11.07.2019 06:00

Lurøy Arbeiderparti vil ha legekontor på Tonnes

De siste årene har bestått av en rekke endringer, reformer eller strukturer som skal forandres.  På kysten har endringer i samferdselskartet fått stor oppmerksomhet. I tiden vi har foran oss skal det vedtas om vi skal ha ett eller to sykehus på Helgeland og hvor det skal være.

Lurøy Arbeiderparti har tatt til ordet for en modell med to sykehus, der det naturlige for oss er ett i Mo i Rana og ett i Sandnessjøen. Men vi har også vært tydelige på at det aller viktigste for oss i Lurøy er de prehospitale tjenestene. Ambulansebil, ambulansebåt og en forsterket helikoptertjeneste ser vi på som like viktig som hvor sykehuset ligger. Vi må naturligvis også sikre en god legetjeneste, som er så desentralisert at alle innbyggerne i Lurøy får en enkel tilgang til et legekontor.

Med det nye samferdselskartet planlegges et nytt fergeleie på Tonnes. Hurtigferge skal betjene Kvarøy, Nesøy og Selsøy. Det er da planlagt at «Lurøyruta» med MS Nesøy skal legges ned. Dette skal skje allerede om to år. Om det skjer blir det veldig vanskelig for befolkningen på disse øyene å nå legekontoret på Onøy på en fornuftig reisemåte.

Lurøy Arbeiderparti vil derfor at det etableres legekontor på Tonnes. Dette vil betjene de berørte øyene og nordre del av fastlandet. Det vil gi en enkel og smidig reisevei og vil være kortere enn hva dagens reiserute er.

Samtidig ser vi på det som en stor fordel at vi kan samle legekontor, ambulansebil og  -båt i et område, for å sikre en effektiv bruk av disse tjenestene. Dette mener vi vil ha store fordeler. Noe vi håper Helgelandssykehuset vektlegger, når endelig beslutning rundt lokalisering av ambulansetjenesten fattes.
 
Tarjei Østrem, leder Lurøy Arbeiderparti

Morten Aspdal Olsen, ordførerkandidat Lurøy Arbeiderparti

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.