Foto: Ann Kristin Kjærnli

"Vi mener at barna fortjener flere tilstedeværende voksne gjennom hele dagen

Skrevet av Klubbene i utdanningsforbundet og fagforeningen i Barnas Hus barnehage
07.11.2019 17:00 - OPPDATERT 08.11.2019 15:11

Norges barnehager har en lovpålagt bemanningsnorm. Visste du at den gjelder kun få timer om dagen?

Bemanningsnormen sier at det skal være 3 voksne pr 9 barn under 3 år, og 3 voksne pr 18 barn over 3 år. Barnehagene i Rana følger selvfølgelig denne normen på papiret i kjernetiden. 3 voksne pr 9 små barn/18 store barn høres bra ut, gjør det ikke? Vi kan lese på siste side i Rana Blad 21, mars 2019 at barnehagesjefen sier at Rana er den kommunen på Nord-Helgeland med flest barn pr ansatt. Hun sier at grunnen til det er lang åpningstid. Det betyr jo i praksis at det generelt sett er få voksne på jobb både tidlig og sent, selv om barna er der opptil 9,5 timer ila dagen. 

Så hva innebærer denne bemanningsnormen i praksis? 

I løpet av de timene alle ansatte er på jobb (9-14) Skal det gjennomføres møter, samtaler, pauser, planleggingstid, bestilles, pakkes ut og lages mat, ryddes, oppvaskmaskinen skal settes inn i og tas ut av og kopper og kar settes på plass, det skal tørkes støv og vaskes (ja, renhold av kjøleskap, garderobehyller, tørkeskap, doringer, krakker, stoler og bord osv, er barnehagepersonalet jobb, ikke renholdernes). Vask av håndklær, kluter, smekker er også personalets jobb. 

I tillegg skal personalet kurses, ha ferie og avspasering. Og vi kan også bli syke eller ha syke barn. Barnehageansatte har for øvrig den høyeste sykefraværsprosenten på 12,25 i kommunal sektor (tall hentet fra ks.no) 

Alt dette uten krav til å sette inn ekstra personal. Det er selvfølgelig lov for styrer å sette inn vikar, men med innstramninger i kommuneøkonomien har vi fått beskjed om at det blir reduksjon i vikarbruken. Da må vi ofte greie oss med den bemanningen som er igjen, og står ofte med hele barnegrupper alene deler av dagen. Gjennom hele dagen skal vi legge til rette for en god barnehagedag og gi omsorg, sørge for lek, læring, danning, vennskap, fellesskap, jobbe med kommunikasjon, demokrati, bærekraftig utvikling og gjennomføre alle rammeplanens SKAL-formuleringer

Ja, Rana Kommune følger bemanningsnormen. Vi har også det høyeste antallet barn pr voksen. Dette mener vi ikke er bra nok!!

Vi mener at barna fortjener flere tilstedeværende voksne gjennom hele dagen. 

 

[annonse]
Klubbene i utdanningsforbundet og fagforeningen i Barnas Hus barnehage
Utdanningsforbundet Rana og fagforbundet Rana støtter dette innlegget. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.