"Vi mener at dette er den beste måten å få bukt med mye av søppelproblemet i parker og naturområder"

Skrevet av Bernt Heimland
08.07.2019 11:53

Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti ønsker at skolene skal ha et årlig prosjekt hvor det jobbes spesielt med miljø og forurensing.

Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti (HSF) ønsker at skolene i Hemnes skal ha et årlig prosjekt hvor det jobbes spesielt med miljø og forurensing. I dette prosjektet kan en av oppgavene være strandrydding og rydding i parker. De kan da få en form for belønning, som kinobesøk. Vi mener at dette er den beste måten å få bukt med mye av søppelproblemet i parker og naturområder.

HSF vil:

  • Bidra til at miljøvennlig tre blir foretrukne byggematerialet i vår boligsatsing i kommunen.
  • Støtte opp om skog- og krattrydding og bevaring av kulturlandskapet i kommunen.
  • Legge til rette for etablering av nye bryggeanlegg og småbåthavner i kommunen.
  • Legge til rette for etablering av flere løypenett for snøskuter i kommunen, men løypenettet skal også ivareta interessene til de som oppsøker naturen for å oppleve stillheten.
  • Sørge for at det blir satt opp skilting med forbud mot forsøpling i parker og naturområder.
  • At Hemnes kommune slutter med bruk av giftige kjemikalier samt en meningsløs nedhugging av villblomster ved mange av kommunens veier. Ønsker også at kommunen kan bruke noe annet enn salting til kommunens veier, med unntak av det som er absolutt nødvendig for trafikksikkerhet.
  • At det ikke skal opprettes noe form for lakseoppdrett i Hemnes kommune, fordi vi ikke ønsker spredning av lakselus, og vi legger stor vekt på å holde fjordene forurensingsfrie.
Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti ønsker alle innbyggere et godt kommunevalg i 2019. Vi skal ta opp saker som berører dere. Også når dere blir urettferdig behandlet. Gi deres stemmer til Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti. 

 

Bernt Heimland

1. kandidat, Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.