Bernt Heimland

" Vi ønsker å inkludere all ungdom i kommunen"

Skrevet av Bernt Heimland, 1. kandidat, Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti
14.08.2019 06:00 - OPPDATERT 18.08.2019 08:48

Idrett og kultur

HSF vil sørge for et levende kulturliv og muligheter for utfoldelse, er viktig for trivsel og en meningsfylt tilværelse. HSF vil at kulturstien blir en viktig tilvekst for forskjellige aktiviteter og folkehelse. Og at det blir godt utbygde turstier og bidrar at turer skog og marka blir lettere tilgjengelig for alle. Vi har et rikt organisasjons- og idrettsliv i bygda vår. Dette vil vi ta vare på og støtte aktivt.
 
HSF vil:
l  Ta vare på vår lokalhistorie og vår tradisjoner ved å videreføre og gjennomføre vedtatte museumsplaner.
l  Jobbe videre for å få ferdigstilt det påbegynte båtbyggermuseet på Hemnesberget.
l  Støtte opp om lokale arrangement som alle festivaler, idrettsarrangement og kulturliv i kommunen.
l  Utvide åpningstidene for folkebadene i kommunen slik at flere kan benytte seg av tilbudet.
l  Vi ønsker å inkludere all ungdommene i kommunen, vi har derfor et ønske om en felles klubbuss for ungdommene, hvor alle ungdommene kan besøke hver sin ungdomsklubb en gang i måneden. For eksempel en gang til Bleikvasslia, Korgen, Finneidfjord og Hemnesberget. På denne måten vil ungdommene bli bedre kjent, og tiltaket kan også bidra til å forebygge mobbing.

Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti ønsker alle innbyggere et godt kommunevalg i 2019. Vi skal ta opp saker som berører dere. Også når dere blir urettferdig behandlet. Gi deres stemmer til Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.