Illustrasjonsfoto: Roger Marthinsen

"Vi ønsker å tillate politiet å bruke narkotikahunder i sitt rusforebyggende arbeid på de videregående skolene"

Skrevet av Kari Storstrand, Nordland Frp
16.04.2019 06:00

Skolen skal være et sted å lære, ikke et fristed for rus

Fremskrittspartiet ønsker å gjøre skolehverdagen enda tryggere. Derfor ønsker vi å tillate politiet å bruke narkotikahunder i sitt rusforebyggende arbeid på de videregående skolene. Det er klar risiko for nyrekruttering, mer salg og økende misbruk, hvis skolen blir opplevd som et fristed.

Vi skal selvsagt hjelpe dem som får rusproblemer, men vi må også ta hensyn til alle de andre elevene. Det kan oppstå uheldige situasjoner i skolesituasjonen, hvis elever er ruset i skoletiden, fortsetter hun.

Derfor fremmet Fremskrittspartiet vedlagte uttalelse i fylkestinget som nylig var samlet i Mosjøen:

Bruk av politihund i rusforebyggende arbeid i videregående skoler

Det er en prioritert politioppgave å forebygge narkotika blant ungdom i samarbeid med skoleetaten og andre aktører på området. Politiet skal være i tett dialog med skolene for å sikre at barn og unge opplever trygghet i skolehverdagen, samt at de ikke utsettes for risiko for rekruttering til kriminalitet eller bruk av narkotika.

Typer hundesøk med Politihund kan benyttes i forebyggende øyemed på følgende måter:

Søk etter narkotika utenfor og i skolens nærområde. Dette vil følge regler for søk med hund på offentlig sted.

Søk etter narkotika i skolens fellesarealer utenfor ordinær skoletid. Søket gjennomføres etter skriftlig anmodning eller samtykke fra skolen. Elevenes skap og private eiendeler undersøkes ikke.

Søk etter narkotika i skolens fellesarealer i ordinær skoletid. Søket gjennomføres etter skriftlig anmodning eller samtykke fra skolen. Elevene holdes atskilt fra hundesøket og elevenes skap og private eiendeler undersøkes ikke.

Generell demonstrasjon av bruk av hund til å oppspore narkotika. Demonstrasjonen skjer etter skriftlig anmodning eller samtykke fra skolen. Demonstrasjonen skal foregå på en måte som sikrer at elever og deres eiendeler ikke blir gjenstand for søk. 

Justis- og beredskapsdepartementet besluttet i august 2013 at bruk av hund til søk på elever eller deres eiendeler, ikke skulle gjennomføres inntil ordningen var evaluert.

De siste månedene har media skrevet flere artikler om rusbruk blant unge. Det fremkommer at antall narkotikasaker der de involverte er under 18 år har i enkelte områder doblet seg i løpet av 2018. Ungdommer helt ned i 12 års alder får kjøpt stoffer som LSD.

Antall unge som blir henvist til ruspoliklinikken har skutt i været. Forebyggende enhet i politiet forteller om tøffere miljø med store mengder narkotika som: Cannabis, xanor, sobril, rivotril, LSD, ecstasy, GHB, amfetamin, kokain.

Oppfatningen i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er ikke overrasket, ungdom har en lav terskel for å debutere med narkotika.

Nordland fylkesting mener det forebyggende arbeidet må styrkes for å ivareta skolehverdagen for elever flest. Det er ikke en rettighet å ta med seg ulovlige rusmidler på skolens fellesarealer, og fylkestinget foreslår derfor at det må tillates bruk av hund i søk etter narkotika i skolens fellesarealer i ordinær skoletid.

Søket skal gjennomføres etter skriftlig anmodning eller samtykke fra skolen, men elevene trengs ikke holdes atskilt fra hundesøket og elevenes skap og private eiendeler kan undersøkes som del i skolens forebyggende arbeid mot narkotikakriminalitet.

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.