Foto: Roger Marthinsen

"Vi ser konturene av hvem av oss som har hatt best gangsyn"

Skrevet av Lena Myrheim, 4. kandidat Rødt Rana
06.09.2019 17:00 - OPPDATERT 07.09.2019 09:00

Valgkampen nærmer seg slutten og det merkes godt, temperaturen har steget, hersketeknikkene blir tydeligere å oppfatte og debatteknikkene blir både krassere og, etter min mening, lite konstruktive.

Partiene i Rana uenige i mye og prioriteringene langt fra like. Dette er også helt vanlig i politikken, akkurat som det er blant velgerne vi henvender oss til. For meg er det nettopp prioriteringer det handler om. Noen ønsker seg ny storflyplass for å komme seg billig på ferie og for å legge forholdene bedre til rette for næringslivet. Noen ønsker seg et kulturhus, og noen ønsker seg hoppbakke. Alt dette er for meg i utgangspunktet flotte saker å satse på. Men, dette er ikke for meg hovedprioriterte oppgaver. Det har vært mye snakk om skole i valgkampen, men som posisjonen hele tiden påpeker, det er andre oppgaver som må håndteres også.

Noen av våre innbyggere vil ikke få mye glede av en ny flyplass. Funksjonshemmede som har behov for assistenter når de reiser på ferie, de må betale assistentene sine flybilletter i tillegg til sin egen. Det er ikke vanskelig å skjønne at om en er uføretrygdet så blir dette økonomisk uaktuelt. Dette i tillegg til at de har skyhøye husleier til kommunen, og noen ikke blir tildelt mer enn tre timer aktiviteter i uka gjør ikke innholdet de har i hverdagen noe å skryte av.

Eldreomsorgen er mildt sagt under hardt press. De som ikke kan bo hjemme har vi for dårlig kapasitet til å ta imot i den kommunale eldreomsorgen. De som kan bo hjemme med hjelp får ikke nok hjelp. Tidsbruk pr pasient skal presses til det minimale. Hjemmesykepleierne gjør en fantastisk jobb, men det er ikke gitt dem mye tid til å faktisk pleie. Dette er ikke til å unngå at pasienten legger merke til. Det er uverdig at de skal bli sittende å føle de bare er en byrde. 

Så har vi sektoren rus og psykiatri. Der er det faktisk så galt stilt at sektoren bidrar til å opprettholde pasientgruppen fremfor å behandlet dem. Ja dette er en hard påstand, men dessverre ikke noe mindre sann. Systemet her er lagt opp slik at hjelp og behandling ikke er forenlig med sykdommenes natur. For å si det veldig enkelt, det blir litt som å ringe etter ambulanse fordi du har brukket foten, for så å få beskjed om at ja vi skal hjelpe deg men først må du gå til sykehuset. At det er ventelister her er et eksempel på at vi opererer med et system som ikke har noen form for kunnskap om pasientgruppen. Det ligger naturen i disse typer lidelser at vinduet der behandling er mulig er veldig lite. Når det først åpnes  må man stå parat til å holde det åpent. Dagen etter kan faktisk være for sent. Dagens system evner ikke å gjøre dette.

Boligsosialt arbeid i kommunen står i stampe. Her blir det rett og slett for lite for sent, og i tillegg så er løsningene dårlige når det først kommer. 

Over hele linja i kommunale tjenester er det helt tydelig at, tjenestens brukere overhodet ikke blir hørt. Det blir rett og slett brukt litt midler på å lage tilbud som ikke fungerer, fremfor å bruke nok til å gi en tjeneste som gjør det den er tiltenkt å gjøre. 

Det må prioriteres, og for mitt vedkommende er det helt unaturlig å skulle må vurdere disse gruppene opp mot hverandre. Da er det andre ting som jeg mener har langt lavere prioritet. Det viktigste er å ta vare på de innbyggere som har behov for hjelp for å leve et verdig liv. Det er her mine prioriteringer vil ligge.

SVs Hilde Rønningsen har rett i en ting, de penger som er brukt ja de er brukt. At posisjon har brukt penger på det som etter min mening er ukloke avgjørelser, gjør helt klart utfordringene store for å få alt til å fungere som det bør. Vi blir avkrevd svar på hvordan vi skal gjøre dette. Svaret er, det vet vi når vi har fått en god og åpen dialog med med fagfolk, brukere og pårørende. Først da vet vi hva som er behovet og hvilke av de som er mest prekære å få på plass først. Jeg tenker at til tross for at vi blir beskyldt for å ikke ha kontroll på hva det vi mener er nødvendig vil koste så vil jeg minne om at vi sa prosjektet Rana Ungdomsskole kom til å koste mer enn hva det ble påstått og budsjettert med. Vi påpekte også at det ville bli problemer med å bli ferdig til skolestart og at det ville bli merutgifter som følge av dårlig tid. Dette ble av posisjonen benektet. Vi ser vel ganske godt konturene av hvem av oss som har hatt best gangsyn her. 

[annonse]
Når jeg leser at Jimmy Losvik fra Ap går ut å sier at de visste de avgjørelser han mener de måtte ta ville bli upopulær, men at de var nødvendige for å få foretatt det store løftet som må til i kommunal sektor, ja da lurer jeg på en ting. Hvordan skjedde det at et kjempeløft ble nødvendig? Hvorfor er ikke dette tatt tak i før og fordelt over lengre tid, slik at det ikke hadde blitt seende så uoverkommelig ut? Fakta er jo den, at dagens posisjon med Ap, SV og Høyre har sittet med ordføreren i denne kommunen siden 1965. SV en periode, Høyre en periode – resten har Ap hatt. Man kan jo lure på om det kanskje kunne vært gjort noe mye tidligere?

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.