Anette Amalie Åbodsvik Bang er stolt over kultur- og ungdomspolitikken til Nordland Sp.

"Vi skal arbeide for å opprettholde alle de estetiske linjene i fylket!"

Skrevet av Anette Amalie Åbodsvik Bang, Leder Søndre Salten Senterungdom
14.03.2019 20:30 - OPPDATERT 14.03.2019 20:37

Jeg er stolt av Nordland Senterparti

Som ungdom er det ingenting mer jeg ønsker enn å få ha et mangfold av muligheter, både nå og i framtida. Derfor er jeg utrolig stolt av Nordland Senterparti som tar et steg i denne retningen.

Til fylkesårsmøte i Nordland Senterparti ble det skrevet en resolusjon angående estetiske linjer i videregående skoler og viktigheten med dem av Nordland Senterungdom.

De estetiske linjene: Kunst, Design og Arkitektur, Musikk, Dans og Drama og Media og Kommunikasjon.
 
I tillegg til at disse elevene studerer for å få generell eller spesiell studiekompetanse kan de samtidig få et avbrekk gjennom praktiske fag som opprettholder deres egne interesser. Dette sikrer ikke bare en mer innholdsrik skolehverdag, men det er også lettere å holde motivasjonen oppe blant elevene.

Nordland Senterparti har nå en kulturpolitikk som sier at vi skal arbeide for å opprettholde alle de estetiske linjene i videregående opplæring i hele fylket! Ikke bare skal jeg sørge for at moderpartiet følger dette opp, men jeg skal også arbeide for å videreutvikle kulturpolitikken til Nordland Senterparti.

Jeg er stolt fordi partiet mitt tar et steg i riktig retning. Stolt fordi vi setter kulturdebatten på dagsorden, og ikke minst fordi vi videreutvikler vår egen politikk innad dette temaet.

Jeg er stolt fordi jeg som Senterungdom ser at Nordland Senterparti møter ungdommens interesse og tar inn senterungdommens ideer og resolusjoner også!

Nå skal vi sammen arbeide for en politikk som gir ungdom muligheter, og ikke minst som holder på viktigheten med kultur i hele landet, også i videregående skole!

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.