Foto: Roger Marthinsen

"Vi stiller ikke til valg fordi alt bare går bra i kommunen vår"

Skrevet av Rana Venstre
06.09.2019 06:00 - OPPDATERT 06.09.2019 11:01

Frihet for den enkelte og ansvar for fellesskapet

Venstre er Ranas sosialliberale parti. Liberalismens mål er å gjøre folk i stand til å ta egne frie valg, samtidig som vi tar ansvar for fellesskapet og naturen vår.

Venstre ønsker et Rana som ser framover. Mye går bra i Rana. Vi har en framtidsretta industri som arbeider for å bli grønnest i verden, et mangfold av offentlige arbeidsplasser, et landbruk som produserer gode varer og et voksende reiseliv. Og mye, mye mer. Vi må støtte opp om det som går godt, og sørge for at det finnes handlingsrom for mer utvikling og vekst.

Men, vi stiller ikke til valg fordi alt bare går bra i kommunen vår. Vi har en aldrende befolkning og et folketall som øker mindre enn ellers i landet. Vi stiller til valg for å få til en vending, slik at flere unge folk og fastboende ser og velger framtida si her i Rana.

Venstre vil satse på skole og oppvekst fordi alle barn fortjener en best mulig start i livet. Vi må ha skoler nær der folk bor, slik at flest mulig barn og unge kan sykle eller gå til skolen. Vi må ha kvalifisert personell som kan gjøre en tidlig innsats, i skolen og barnehagen. For å hjelpe dem som trenger det mest. Derfor vil vi ha 3 sentrumsnære ungdomsskoler, og barneskole på Alteren. Vi må også sørge for at alle barn og unge har muligheter til å delta på både organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter og kulturtilbud.

Vi vil satse på grønn, helsebringende og framtidsretta infrastruktur, og ha fokus på attraktive grøntarealer i nærheten av der folk bor. I Rana trenger de fleste bilen til daglige gjøremål, men vi satser på å gjøre det enklest mulig for folk å velge elbil, og vi vil gjøre det enklest mulig for folk å være myk trafikant ved å bygge flere gang- og sykkelveier, og sette trafikksikkerhet i sentrum for de som velger å gå eller sykle.
Vi vil gjøre det enklest og rimeligst mulig å energieffektivisere boliger, og vil sette miljøkrav til nye offentlige bygg. I samarbeid med Mo Fjernvarme vil vi utvide fjernvarmenettet og sikre at flere bruker fjernvarme i boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Vi må også satse på å bygge ut nye boliger i Rana tilpasset folk i alle aldre.

Venstre vil jobbe for gode rammevilkår for det lokale næringslivet gjennom å holde offentlige avgifter lavest mulig, satse på god infrastruktur, og på trivsel i hverdagen for de som bor i kommunen.
Vi må ta godt vare på våre eldre, og sørge for at de som vil bo hjemme kan bo hjemme så lenge det er mulig, og at de som ikke kan det får plass på sjukehjem. Venstre vil kjempe for en 2-sykehusløsning på Helgeland med stort akuttsykehus i Rana. Dette vil gi det beste tilbudet for folk både på kysten og innlandet. 

Venstre er en forkjemper for åpenhet i lokaldemokratiet. Det skal være lett for folk å finne dokumenter og informasjon de søker etter i Rana kommune, og alle kommunale nettsteder må være oppdaterte og gi folk relevant informasjon. Vi mener det er viktig at folk kan bruke ytringsfriheten sin, også når det gjelder egen arbeidsplass. De ansatte i Rana kommune skal også føle seg trygge på deres ytringsfrihet. 
Venstre er landets eldste parti. Venstrebevegelsen startet som et opprør mot den konservative embetsmannsstaten, og har siden hatt som mål å fremme liberale rettigheter. Det betyr at vi verdsetter privat eiendomsrett og at folk skal ha makt over sine egne liv. 

Vi vil jobbe for et Rana som ser framover, et Rana basert på samskaping mellom politikere, administrasjon og innbyggere, der vi spiller hverandre gode for å skape det gode liv her hvor vi bor.

Mats Hansen, 1. kandidat for Rana Venstre

[annonse]
Amanda Bronder, 2. kandidat for Rana Venstre

Mary-Ann Dahl, 3. kandidat for Rana Venstre

Jan Inge Rødahl, 4. kandidat for Rana Venstre

Mette Røbergeng, 5. kandidat for Rana Venstre

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.