Foto: Martin Losvik

"Vi trenger en behandlingsreform, ikke en reform som gjør veien inn til rusbruk lettere"

Skrevet av Mona Nilsen, Gruppeleder og stortingskandidat for Arbeiderpartiet
26.04.2021 17:00 - OPPDATERT 26.04.2021 17:11

– Jeg er glad for at det ikke ble flertall på Stortinget for at heroin, amfetamin, LSD, GHB og kokain skal kunne oppbevares i fylkets klasserom uten strafferisiko, skriver Nordland Aps Mona Nilsen.

Mulighet for samling rundt rusreform  

Nordland Arbeiderparti fremmer på fylkestinget en uttalelse om en samlende rusreform der behandling står i sentrum. For et år siden var det bred enighet i fylkestinget om at man ikke ønsket en generell avkriminalisering, og Ap håper partiene i fylkestinget står ved sine standpunkter. 

For et år siden var vi nesten enstemmige i høringa om rusreform. Avkriminalisering skulle gjelde personer med alvorlig rusavhengighet, og vi ønsket oss tilstrekkelige tilleggsressurser for å sikre et godt tilbud i alle kommuner i Nordland. 

Også regjeringspartiene Høyre og KrF stemte sammen med flertallet i fylkestinget i Nordland. Jeg er glad for at det ikke ble flertall på Stortinget for at heroin, amfetamin, LSD, GHB og kokain skal kunne oppbevares i fylkets klasserom uten strafferisiko.

Jeg regner med at Høyre mener det samme nå, som også dere lokale tillitsvalgte i Nordland har vært tydelige på. Vi trenger en behandlingsreform, ikke en reform som gjør veien inn til rusbruk lettere. Regjeringens forslag var kun det – en avkriminalisering. Det fulgte ikke med penger til behandling, det var ingen endring i spesialhelsetjenesten og ingen satsing på økt ettervern. 

Debatten om rusreform har til tider vært polariserende. Jeg mener det egentlig ligger godt til rette for å få en god og samlende rusreform.

Jeg er helt sikker på at vi er enige om mye. Vi vil la tunge rusavhengige møtes med helsehjelp, vi vil hindre rekruttering til rus, vi vil begrense hvor lenge bruk og besittelse skal hefte ved ungdommene og forbli på rullebladet og ikke minst, vi vil ha en storsatsing på rusomsorg. Dette håper vi at fylkestinget kan samle seg om.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.