Bernt Heimland, Hemnes Samfunnsdemokratiskr Folkeparti.

«Vi vil opprettholde skoletilbud på alle fem tettstedene i kommunen»

Skoler

Barn og unge er en stor ressurs. Det er viktig at de gis gode utfoldelse- og utviklingsmuligheter. De må få bruke sin kreativitet på en positiv måte. Barn og unge skal få vokse opp og utvikle seg i et samfunn hvor de finner trygghet, trivsel og tilhørighet. Dette vil føre til at ungdommene får et positivt forhold til kommunen sin. Det er viktig å sikre god faglig kvalitet og gode sosiale miljø i skole og skolefritidsordning.

HSF vil opprettholde skoletilbud på alle 5 tettstedene i kommunen.

● Ønsker og innføre skolelunsj til alle skoleelver i Hemnesskolene
● Utvikle samarbeidet mellom skolene og aktuelle samarbeidsinstanser som helsestasjon, barnevernstjeneste og pedagogiske psykologiske tjeneste
● Vil styrke innsatsen mot diskriminering og mobbing i skolen og slå hardt ned på det. Vi vil ha nulltoleranse mot mobbing på skolen. Alle de ansatte i samarbeid med hjemmet, må involveres i arbeidet mot mobbing. HSF vil drive et bevisst forebyggende arbeid i forhold til barn og unge. Dette vet vi vil virke positivt sosialt og utviklingsmessig. Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, må sikres nødvendig hjelp. Konsekvensen for de som mobber kan bli skoletur-nekt og utvisning av skolen av periode. En annen løsning er at vedkomme må skifte skole i Hemnes kommune.
● Ansette mindre vikarer i skolen for å satse på et stabilt læringsmiljø.
● Innføre og tilrettelegge for en leksefriskole samt uteskole ved samtlige Hemnes skoler.

Skolelunsj

HSF ønsker å integrere både nyankommende og fastboende innvandrere og flyktninger i Hemnes kommune i arbeidslivet. Kommunen har flere uløste arbeidsoppgaver pr. mnd., noen av disse kan også både innvandrere og flyktninger bidra med. HSF har tidligere nevnt skolelunsj til alle skolebarn.

Mange av flyktingene kunne ha deltatt ved for eksempel tillagning av skolelunsj på skolene i Hemnes kommune eventuelt bidra med vasking og rydding etterpå. På denne måten får de bidratt i samfunnet og blir lettere integrert. HSF tror at en riktig matkontingent bør ligge på kr 50 for et barn og kr 100 for to eller flere barn pr. måned.

Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti ønsker alle innbyggere et godt kommunevalg i 2019. 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.