– Viktigst å sikre Nordland Teater

Skrevet av Roger Marthinsen
20.01.2020 08:51 - OPPDATERT 20.01.2020 11:01

– Vi vil gjerne overta det fulle ansvar for Nordland Teater, men ikke om det er på bekostning av teaterets fremtid sier fylkesråd Kirsti Saxi (SV).

Fylkeskommunen skal etter planen overta det fulle ansvar for Nordland Teater i 2021, sammen med en rekke andre kulturoppgaver.

Kulturminister Trine Skei Grande har imidlertid understreket at departementet vil trekke forslaget om å overføre ansvaret, dersom «fylket sier nei». I dag er finansieringsordningen 70/30, stat/fylkeskommune.

– For oss er det viktig å sikre gode økonomiske rammer, forutsigbarhet og anerkjennelse for teateret vårt. Og det sikres best gjennom en solid statlig basisfinansiering, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Kirsti Saxi.

Saxi peker på at en modell med mesteparten av midlene fra fylkeskommunen vil medføre store regionale forskjeller i teatertilbudet til befolkningen i landet.

– Vi må sikre et likeverdig teatertilbud for hele landet. Det krever et statlig engasjement også for kultur og teatertilbudet i Nord-Norge, sier fylkesråd Saxi. 

Les mer om:

Nordland Teater
Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.