Rana FKs jenter 16-lag kan om noen uker trene tilnærmer normalt igjen. Foto: Roger Marthinsen

Vil åpne opp for barne- og undomsfotballen før sommerferien

Skrevet av Roger Marthinsen
20.05.2020 07:55 - OPPDATERT 20.05.2020 08:01

Regjeringen vil åpne for mer barne- og ungdomsidrett fra 15. juni. Flere idretter vil kunne komme i gang med normal trening før sommeren.

Regjeringen ønsker å åpne opp for mer normal idrettsaktivitet for barn og ungdom i løpet av juni. Det er snakk om å gå bort fra 1-metersregelen og tillate aktivitet som kan medføre noe fysisk kontakt. 

Det skal også i første omgang kun være snakk om trening – ikke kamper. 

– Dette er nok en gledens dag og en ny milepæl for den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av barne- og ungdomsidretten i Norge. Jeg opplever at kulturminister Abid Raja og norsk idrett har et felles mål om å komme i gang med barne- og ungdomsidretten så snart dette er mulig, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å revidere smittevernveilederen for barne- og ungdomsidrett som skal gi mulighet for å utøve begrenset fysisk kontakt i løpet av juni måned.

– Norges idrettsforbund har uttrykt bekymring for økt frafallsrisiko når barn og unge ikke kan utøve idretten de er så glade i. Mye aktivitet er nå allerede i gang for fullt etter den forrige oppmykningen 7. mai, og med denne bestillingen fra regjeringen vil nå flere idretter kunne komme i gang før sommeren. Det er svært viktig for motivasjonen til våre unge utøvere, sier Kjøll.

Norges idrettsforbund vil nå jobbe tett med de enkelte særforbundene og med Helsedirektoratet for å klargjøre mandatet og den videre prosessen for å utrede hvilke idretter som kan forventes å komme i gang med tilnærmet normal aktivitet i løpet av juni. Helsedirektoratet vil nå gå i dialog med Norges idrettsforbund for å få innspill til dette arbeidet, og kvalitetssikre at innspillene er praktisk mulig å gjennomføre.

Noen begrensninger i gruppestørrelser vil fremdeles kunne gjelde. Likevel vil regjeringens ønske om å åpne for idretter med sporadisk kontakt gjøre det mye enklere for flere idrettsgrener å organisere mer normal aktivitet. Dette innebærer at man eksempelvis innen den aldersbestemte fotballen vil kunne trene mer tilnærmet normalt. Det er imidlertid foreløpig uklart når man kan forvente at det kan gjennomføres kamper. 

–  Det er viktig at vi gir oss selv tilstrekkelig med tid for å bidra til en god prosess med god forankring og deltakelse fra idrettsbevegelsen i dette viktige arbeidet. Uavhengig av hvilke idretter som kan komme i gang i juni, vil jeg understreke at idretten fortsatt skal være en konstruktiv støttespiller og bidra i dugnaden for å unngå økt smitte i samfunnet. Det er det viktigste, sier Kjøll.

Kulturminister Abid Raja sier til VG han er glad for at man kan myke opp for barne- og ungdomsfotballen. Men ett forbehold tar man; at smitten er under kontroll og at utviklingen fortsetter å gå riktig vei. 

[annonse]
Når det gjelder oppstart for breddefotball på seniornivå så tror de fleste innen "fotballfamilien" som Rana No har snakket med, at årets sesong i beste fall vil kunne bli gjennomført som halve serier med oppstart etter sommerferien. 

Oppmykningen skal åpne for noe mer normal aktivitet innen for såkalte "kontaktidretter". Det skal imidlertid ikke være full åpning for kontaktidretter der det er snakk om mer tett fysisk kontakt enn innen eksempelvis fotball, slik som håndball, kampsport og liknende.  

----------

LES OGSÅ:

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.