Lengter du etter ny asfalt der du ferdes? Sjekk hvor det legges nytt dekke på fylkesveiene i år, i tabell under. Bildet er fra asfaltering på fylkesveg i Sømna kommune. Foto: Ragnar Eliassen Bogen

Vil bruke 100 millioner ekstra på asfalt, mye går til Helgeland


Fylkesrådet ønsker å bruke til sammen 260 millioner kroner på ny asfalt på vegene i Nordland i år, og mye av asfalten skal legges på Helgeland, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding. Til sammen er planen å legge 74 217 meter asfalt på Helgeland, i kommunene Brønnøy, Alstahaug, Rana, Herøy og Sømna.

-Rådet vil bevilge 100 millioner ekstra, på toppen av årets budsjett. Det vil gi rundt 200 kilometer ny asfalt på veiene i fylket vårt i løpet av året, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

74 av disse kilometerne kommer altså på Helgeland.

Ekstrabevilgningen kommer fra overskuddet fylkeskommunen fikk etter fjoråret, som hovedsakelig skyldtes høyere skatteinntekter. Dette overskuddet går nå rett tilbake til nordlendingene gjennom ulike tiltak, deriblant altså ny asfalt.

Se hele oversikten over asfalteringen i Nordland her.