Jonas Vatshaug Ottermo i Helgeland Kraft oppfordrer lag og foreninger på Helgeland til å søke om sponsormidler for 2021, og minner om at 1. desember er fristen for å sende søknad.

Vil du ha kraft-penger i klubbkassa, må du sende en søknad til Jonas

Skrevet av Roger Marthinsen
16.11.2020 19:30

Helgeland Kraft skal sponse rundt 250 lag og foreninger, også i 2021.

I 2020 sponset Helgeland Kraft rundt 250 lag og foreninger på Helgeland, med cirka 3 millioner kroner. Nå oppfordres de som ønsker å få sponsor-tilskudd fra selskapet, om å søke om sponrsormidler for 2021.

– Alle som ønsker å samarbeide med oss om positive tiltak for det kommende året inviteres til å sende søknad innen 1. desember, sier Markeds- og kommunikasjonsrådgiver i Helgeland Kraft, Jonas Vatshaug Ottermo.

– Vi er opptatt av at alle som søker skal få lik behandling, og har derfor satt frist for innsendelse av søknad til 1. desember 2020. Midlene fordeles likt i regionen basert på kommunenes eierandel i Helgeland Kraft, sier Ottermo, som sier at det frivillige arbeidet som legges ned over hele Helgeland er svært viktig for innbyggerne.

– Det bidrar til trivsel, stolthet og økt aktivitet, og er med på å bygge opp regionen som et attraktivt sted å leve. Helgeland Kraft ønsker å være med å legge til rette for videre utvikling av dette arbeidet, og blant de tiltakene vi gjør er å samarbeide bredt med lag og foreninger, særlig innen idrett, kultur og friluftsliv, sier han.

– Frivilligheten er med på å skape tilhørighet og felles identitet for oss helgelendinger. For Helgeland Kraft er det viktig å stimulere til aktiviteter som skaper økt trivsel og bolyst på Helgeland, sier Jonas Vatshaug Ottermo. 

Tiltak som kommer mange til gode over tid vil bli prioritert. Det er en viss utskiftning av mottagere fra år til år, slik at så mange som mulig får støtte i løpet av en periode. Etter fristen den 1. desember skal en arbeidsgruppe i Helgeland Kraft jobbe med fordeling av midlene. De som har søkt, vil få svar i løpet av januar.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.